Zapraszamy do udziału w konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” organizowanej przez Puls Biznesu w dniach 𝟯𝟬-𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗷𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿𝗼𝗸𝘂.

Radca prawny Andrzej Springer oraz adwokat Mirosław Skrycki z BWHS zaprezentują temat dotyczący cywilnoprawnej odpowiedzialności członków zarządu m.in.:

  • podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej,
  • szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich,
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność,
  • zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu,
  • powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio),
  • praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆!

Link do wydarzenia: https://www.pb.pl/…/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu…