W ostatnim wydaniu “Tygodnika Gazety Prawnej” z 17.01.2020 r. ukazał się obszerny artykuł “Branża call center pod pręgierzem. Czy to zmierzch telemarketingu?.

Branża call center jest coraz bardziej zaniepokojona serią decyzji Prezesa UOKiK, w których urząd mówi „stop” forsowanej przez ostatnie lata korzystnej dla call center interpretacji art. 172 prawa telekomunikacyjnego. Artykuł ten zakazuje wykonywania połączeń w celach marketingu bezpośredniego, chyba że klient wyraził na to zgodę. Zdaniem branży i niektórych prawników można o taką zgodę wystąpić na początku rozmowy, a po jej otrzymaniu przedstawić szczegóły oferty podczas tej samej rozmowy. Taki scenariusz jest niedopuszczalny – twierdzi UOKiK – piszą autorzy, Joanna Pieńczykowska, Partyk Słowik i Jakub Styczyński.

W artykule wypowiada się m.in. Łukasz Wroński, radca prawny w kancelarii BWHS, poprzednio dyrektor departamentu ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UOKiK. Zwraca on m.in. uwagę, że “działania UKE, UOKiK i UODO dotyczące niechcianego telemarketingu wywołują wśród przedsiębiorców obawy, że organy, klasyfikując te same działania firmy w rozmaity sposób, mogą stosować wobec przedsiębiorcy rozmaite sankcje dotyczące tożsamej praktyki telemarketingowej. – Mogą zatem istnieć uzasadnione obawy, czy deklarowana przez te organy współpraca wyeliminuje ryzyko tożsamych interwencji. W przypadku takich rozstrzygnięć administracyjnych na etapie sądowego rozpatrywania odwołań od decyzji z całą pewnością należy wykorzystywać ukształtowane już orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ryzyka naruszenia Konstytucji RP oraz zasady zaufania jednostki do państwa, a także przepisów Karty praw podstawowych – zaleca mec. Wroński. (…)”

Cały artykuł znajdą Państwo na stronie Gazety Prawnej.