Strony internetowe, aplikacje umożliwiające dostęp do danych podatkowych sąsiadów, rodziny czy klientów do 2014 r. były dla Norwegów pewnego rodzaju „rozrywką”. Wprowadzone ograniczenia – brak anonimowości poszukiwań, wpłynął jednak znacząco na spadek zainteresowania analizą tych danych.

Transparentność płac nie jest łatwym tematem, stąd niewiele firm decyduje się na takie rozwiązanie. Postulat jawności widełek płacowych był już przedmiotem dyskusji w Polsce, ostatecznie ustawa nie została przyjęta. Obecnie także na szczeblu unijnym dyskutowana jest dyrektywa nakładająca obowiązek jawności wynagrodzeń wewnątrz organizacji i w ogłoszeniach o pracę.

Takie rozwiązanie ma swoje zalety np. ograniczenie nierówności płacowych, ale także wady – konflikty w miejscu pracy. Jedno jest pewne, wprowadzenie nowych reguł do organizacji powinno być dobrze przemyślane.

Więcej w tekście Kamila Fejfera „Płacowe porno” w Pismo. Magazyn opinii, które wspiera BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.