W temacie tym będzie miał możliwość wypowiedzieć się Sąd Najwyższy, który kilka dni temu przyjął do rozpoznania sporządzoną przez prawników BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy skargę kasacyjną.

Chodzi o stosowaną przez Prezesa UOKiK tzw. granulację praktyk, a w konsekwencji kar, w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Polega to na tym, że organ:

  • wyodrębnia pojedyncze zachowania przedsiębiorcy, podejmowane przez niego dla realizacji określonego celu gospodarczego, uznanego przez organ za sprzeczny z prawe,
  • nakłada za każde z tych zachowań odrębną karę jak za odrębne naruszenie,
  • a sumaryczna wysokość tych kar przekracza maksymalny próg ustawowy 10% obrotu przedsiębiorcy, osiągając w skrajnym przypadku nawet niemal 70% obrotu, czyli siedmiokrotnie powyżej dopuszczalnego limitu.