Zespół prawników BWHS pod kierownictwem dr. Dariusza Buciora, wspólnika BWHS, doradza przy tworzeniu funduszu Aper Venures, który uzyskał finansowanie w ramach programu PFR Otwarte Innowacje. Fundusz będzie działał na podstawie umowy inwestycyjnej podpisanej z PFR Otwarte Innowacje FIZ przewidującej kapitalizację funduszu na poziomie 80 milionów złotych.

Fundusz Aper Ventures będzie dokonywał inwestycji w start-upy w celu finansowania projektów technologicznych polegających na opracowywaniu innowacji przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i technologii pochodzących z zewnętrznych źródeł, tj. z sektora nauki (uniwersytety, parki technologiczne), biznesu (inne firmy, komercyjni dostawcy rozwiązań technologicznych) i we współpracy z interesariuszami organizacji (np. dostawcy, klienci).

Prawnicy BWHS reprezentowali fundusz Aper Ventures w negocjacjach umowy inwestycyjnej z PFR Otwarte Innowacje FIZ, a obecnie koordynują czynności przygotowawcze (w tym postępowania przed Prezesem UOKIK i KNF) niezbędne do rozpoczecia przez fundusz działalności inwestycyjnej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.