Zbliżająca się reforma prawa autorskiego daje asumpt do dyskusji
o konkretnych rozwiązaniach.

Michał Starczewski z naszej kancelarii w komentarzu prawo.pl podkreśla potrzebę znalezienia punktu równowagi między interesami wszystkich zainteresowanych stron, w tym interesu publicznego. Tymczasem obecne propozycje Ministerstwa Kultury stanowią wyraźne przesunięcie punktu ciężkości w stronę ochrony twórców reprezentowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania. Dzieli się również wątpliwościami co do skuteczności propozycji zawartych w projekcie ustawy.

Więcej w artykule poniżej👇

https://www.prawo.pl/biznes/dozwolony-uzytek-nie-dla-ai-kontrowersje-wokol-projektu,525881.html