Zaproponowanym przez ustawodawcę rozwiązaniem ma być wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego nad przedsiębiorstwem w spadku, umożliwiającej prowadzenie działalności do momentu zakończenia formalności spadkowych. W tym celu ustawa powołuje do życia nową funkcję zarządcy sukcesyjnego oraz przewiduje szereg zmian w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego czy podatkowego.