Rada Ministrów, 7 marca 2022 roku, przyjęła projekt specustawy w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt nie dotyczy cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w związku z wojną na Ukrainie.
Najważniejsze rozwiązania to:

  • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi, na okres do 24 sierpnia 2023 roku,
  • obowiązek zarejestrowania się w urzędzie gminy przez obywateli Ukrainy, których wjazd nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną w momencie przekroczenia polskiej granicy,
  • prawo do pracy na podstawie zawiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu pracy złożonego w terminie 7 dni od podjęcia pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl,
  • przedłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. dotychczasowych tytułów pobytowych, w sytuacji gdy traciły one ważność 24 lutego 2022 r. lub później,
  • możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na uproszczonych zasadach na okres 3 lat, w przypadku chęci pozostania w Polsce na dłużej przez obywateli Ukrainy którzy przyjechali do Polski w związku z wojną,
  • dostęp do świadczeń socjalnych i opieki medycznej,
  • dostęp do edukacji dla ukraińskich uczniów oraz studentów, a także ułatwienia w zatrudnianiu ukraińskich pracowników naukowych czy personelu medycznego.