Newsletter podatkowy BWHS (sierpień 2019)
2019-08-22
Zmiany w procedurze karnej podpisane przez prezydenta
2019-08-22
Drożej w sądach: istotne zmiany w opłatach sądowych od 21 sierpnia 2019 r.
2019-08-13
Sezon wakacyjny w pełni, ale SMS-owi wyłudzacze nie próżnują – komentarz Łukasza Wrońskiego w serwisie Zaufanatrzeciastrona.pl
2019-07-23
Newsletter podatkowy BWHS (lipiec 2019)
2019-07-19
Springer vs. Springer: BWHS wygrywa po raz kolejny z Ringier Axel Springer Polska
2019-06-28
Newsletter podatkowy BWHS (czerwiec 2019)
2019-06-11
Awans BWHS w rankingu kancelarii prawniczych dziennika "Rzeczpospolita"
2019-06-10
Kolejne przeszukania i postępowania UOKiK w sprawie nielegalnych zmów przedsiębiorców
2019-06-07
Biuletyn podatkowy BWHS: Maj 2019
2019-05-17
BWHS w XIII rankingu firm doradztwa podatkowego "Rzeczpospolitej"
2019-05-09
"Fakt" to "Fakt" - Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację BWHS
2019-05-06
Kancelaria BWHS wyróżniona w rankingu The Legal 500 jako rekomendowany doradca w zakresie prawa konkurencji i postępowań antymonopolowych oraz funduszy inwestycyjnych
2019-04-11
Michał Starczewski w Dzienniku Gazeta Prawna "Inteligentne liczniki prądu to kopalnia danych osobowych. Nowa technologia oznacza mniej bezpieczeństwa?"
2019-03-30
Do 2026 r. nastąpi modernizacja systemu zbierania informacji o poborze energii elektrycznej. Dotychczasowe liczniki zostaną zastąpione przez nowe, zbierające na bieżąco szczegółowe informacje o zużyciu energii i wysyłające je w określonych interwałach czasowych do dystrybutora.
Patrycja Gorgoń-Wróbel w Dzienniku Gazeta Prawna "Zabezpieczanie danych w chmurze. Jak zrobić to zgodnie z prawem?"
2019-03-29
W obecnych czasach coraz więcej osób prywatnych jak i firm korzysta z usług w chmurze. Co istotne również administracja publiczna wykorzystuje rozwiązania oparte o chmurę. Tak naprawdę każdy z nas na co dzień korzysta z rozwiązań tego typu używając swojego smartfona i wgranych aplikacji mobilnych.
Patrycja Gorgoń-Wróbel dla Pulsu Biznesu na temat sukcesji w spółkach z.o.o
2019-03-26
Wspólnik w firmie prawa handlowego będzie mógł powołać następcę upoważnionego do wykonywania jego praw w przyszłości - wynika z projektu MPiT
Patrycja Gorgoń-Wróbel i Michał Starczewski prelegentami podczas konferencji 'Umowy wdrożeniowe na systemy IT – aspekty prawne i praktyczne'
2019-03-20
Nasi prawnicy wystąpią 5 kwietnia 2019 r. podczas wydarzenia organizowanego przez Puls Biznesu w hotelu Novotel Centrum w Warszawie.
Patrycja Gorgoń-Wróbel w Magazynie ITWiz "Agile jako remedium w zamówieniach publicznych na dostawę systemu informatycznego"
2019-03-20
Biorąc pod uwagę rozciągające się w czasie wdrożenia systemów IT - podczas których wielokrotnie dochodzi do zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz dezaktualizacji znamiennych wymagań funkcjonalnych systemu - należałoby się zastanowić nad możliwością zmiany dominującego w zamówieniach publicznych modelu kaskadowego tworzenia i wdrożenia systemu na tzw. zwinne metodyki, w tym agile.
Wygrana BWHS - Precedensowy wyrok SOKiK ws. „rekompensaty publicznej”
2019-03-18
W precedensowym wyroku z dnia 14.03.2019 r. w sprawie z odwołania BWHS od decyzji Prezesa UOKiK, SOKIK uchylił nałożoną na przedsiębiorcę karę pieniężną, jednocześnie po raz pierwszy wypowiadając się szerzej na temat tzw. przysporzenia konsumenckiego.
Weronika Herbet panelistką podczas konferencji 'Aktualne problemy prawa własności intelektualnej'
2019-03-17
20 marca odbędzie się 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Prawa Własności Intelektualnej WPIA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Szkolenie BWHS: Odpowiedzialność menedżerska. Aktualne trendy
2019-03-06
Eksperci BWHS przeprowadzili szkolenie dla członków zarządów, rad nadzorczych i prokurentów. Omówili m.in.: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, kary pieniężne UOKIK, ryzyka karne na przykładach oraz kwestie związane z compliance
Prawo Konesera nr 11
2019-03-01
Zmiany prawne na rynku telekomunikacyjnym - 1 marca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach komunikacyjnych
Łukasz Wroński w Dzienniku Gazeta Prawna "Deweloperzy, miejcie się na baczności. Co może przynieść zmiana przepisów?"
2019-02-25
Trwają intensywne prace nad opracowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowym projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
Prawo Konesera nr 10
2019-02-25
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej - zasady kontynuacji stosunków umownych
Prawo Konesera nr 9
2019-02-15
Likwidacja uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek
Łukasz Wroński w Dzienniku Gazeta Prawna "Kredyt wiązany w obrocie konsumenckim"
2019-02-03
Ogłoszone niedawno przez Komisję Europejską rozpoczęcie przeglądu funkcjonowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki może stanowić doskonałą okazję do wyjaśnienia licznych wątpliwości interpretacyjnych rodzących się w praktyce obrotu konsumenckiego. Rosnący dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozwój sektora usług finansowych w sektorze B2C pozwalają przypuszczać, że dokonane zostaną istotne zmiany w przedmiotowej sferze regulacyjnej.
Newsletter Podatkowy - luty 2019
2019-02-01
Zmiany w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Planowane zmiany w ustawie o VAT.
Prawo Konesera nr 8
2019-02-01
Zmiany w zakresie umów deweloperskich
Michał Starczewski prelegentem podczas konferencji "Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji prawa energetycznego"
2019-02-01
Czy więcej inteligencji oznacza mniej bezpieczeństwa? Smart grid w kontekście RODO
Katarzyna Racka prelegentką podczas Spotkania Praktyków "Analiza danych dla E-comerce Managera"
2019-02-00
Algorytmy i geoblokowanie w e-commerce a prawo konkurencji
Patrycja Gorgoń-Wróbel w Dzienniku Gazeta Prawna "Koniec użytkowania wieczystego. Bonifikaty a śmierć współwłaściciela"
2019-01-24
Jak wygląda ustalenie bonifikat w przypadku opłaty przekształceniowej w sytuacji, gdy współwłaściciel zmarł przed 1 stycznia 2019 r. a jak, gdy zmarł po 1 stycznia 2019 r.?
Prawo Konesera nr 7
2019-01-19
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Michał Starczewski w Dzienniku Gazeta Prawna "Internet gigantów, czyli spór o reformę prawa"
2019-01-12
12 września Parlament Europejski po raz kolejny głosował nad projektem Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, wokół którego toczą się bardzo gorące spory.
Mateusz Gawroński i Weronika Herbet prelegentami podczas konferencji Ochrona Praw Konsumentów i Przedsiębiorców
2019-01-11
KN Studenckie Forum Praw Człowieka stara się spojrzeć na zagadnienie prawa antymonopolowego z perspektywy ochrony praw podstawowych, praw konsumentów, ale również przedsiębiorców narażonych na nieuczciwe praktyki występujące na rynku i będących stroną postępowań.
Prawo Konesera nr 6
2019-01-01
Ustawa o produktach kosmetycznych
Prawo Konesera nr 5
2019-01-01
Pakiet dla MŚP - 50 ułatwień dla przedsiębiorców
Zmiana siedziby BWHS od 1 stycznia 2019 r.
2019-01-01
Od nowego roku zapraszamy do naszego biura w Centrum Praskim KONESER
Prawo Konesera nr 4
2019-01-01
Dzień Domeny Publicznej
Michał Starczewski w Magazynie ITWiz "Jaka przyszłość czeka druk 3D"
2018-12-31
Czy niedługo będziemy drukować w domu drobne przestrzenne przedmioty tak często jak dziś drukujemy teksty i obrazy? Technologia druku 3D rozwija się, choć jak dotąd jej domeną wciąż pozostaje biznes, a nie użytek prywatny.
Prawo Konesera nr 3
2018-12-15
Rynek finansowy pod lupą UOKIK
Andrzej Springer i Weronika Herbet w Rzeczpospolitej "Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym i jakie są jego obowiązki"
2018-12-14
Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub Kodeksu karnego. Zarządca sukcesyjny pełni funkcję podmiotu uprawnionego i odpowiedzialnego za prowadzenie przedsiębiorstwa od chwili śmierci przedsiębiorcy do momentu zakończenia postępowania spadkowego.
Łukasz Wroński w Dzienniku Gazeta Prawna "Zakupy na portalach spoza UE to kłopoty z reklamacją"
2018-12-14
Łukasz Wroński komentuje roszczenia związane z zakupami od popularnych portali azjatyckich
Dr Dariusz Bucior omawia wyrok w zakresie świadczenia wyrównawczego na łamach Europejskiego Przeglądu Sądowego
2018-12-12
Glosa do wyroku TS z 7.04.2016 r. w sprawie C-315/14, Marchon Germany GmbH przeciwko Y. Karaszkiewicz
Prawo Konesera nr 2
2018-12-11
Przewaga kontraktowa w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Katarzyna Gędek-Tyrcz w Gazecie Prawnej "Będzie nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Co przyniosą zmiany?"
2018-12-10
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary. Projektowane przepisy stanowią propozycję uchwalenia zupełnie nowego aktu prawnego. Wprawdzie w obowiązującym porządku prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2018.703 t.j. z dnia 2018.04.10) to jednak w ocenie autora projektu – Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązania przyjęte w rzeczonym akcie są nieefektywne w zakresie zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.
Mateusz Gawroński prelegentem podczas konferencji naukowej "Prawo cywilne u progu zmian"
2018-12-10
Głównym przedmiotem konferencji była analiza i ocena obowiązujących przepisów procedury cywilnej w zestawieniu z planowaną, tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego
Anna Pietrzak i Maciej Wałejko z autorskimi audycjami w Radiu Aktywnym
2018-12-05
Niezwykłe muzyczne pasje prawników BWHS
Katarzyna Racka w grupie roboczej ds. ewaluacji unijnego VertBER
2018-12-05
Katarzyna Racka, radca prawny w BWHS dołączyła do grupy roboczej w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji w zakresie ewaluacji unijnego VertBER.
Prawo Konesera nr 1
2018-12-03
Rozporządzenie o zakazie geoblokowania
Katarzyna Racka w Dzienniku Gazeta Prawna
2018-11-26
Prezes UOKiK, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (dotyczących np. zmów cenowych, przetargowych, podziału rynku, nadużywania dominującej pozycji rynkowej), może przeprowadzić u przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że znajdują się tam informacje lub przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie.
25 listopada 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
2018-11-25
Ustawa ma stanowić odpowiedź na występujący w praktyce problem braku wystarczających instrumentów zapewniających płynne funkcjonowanie i sukcesję przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę indywidualnego (osobę fizyczną prowadzącą działalność na podstawie wpisu do CEIDG) w razie jego śmierci.
UOKiK sprawdzi więcej firm, które wykorzystują przewagę kontraktową - wywiad z Katarzyną Racką na portalu Prawo.pl (Lex)
2018-11-25
Już niedługo każdy będzie mógł złożyć zawiadomienie o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Obecnie może tylko ten przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego są stosowane takie praktyki. O efektach działania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - mówi Katarzyna Racka, radca prawny w kancelarii BWHS.
BWHS partnerem koncertu skrzypcowego Janusz Wawrowski Stradivarius
2018-11-22
Janusz Wawrowski, najbardziej utalentowany polski skrzypek młodego pokolenia jako jedyny Polak ma okazję grać na niezwykłym instrumencie - skrzypcach Antoniego Stradivariego z 1685 r.
BWHS Partnerem II Okrągłego Stołu Sądownictwa Konstytucyjnego
2018-11-10
Kancelaria BWHS została partnerem konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie "Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego"
Katarzyna Racka i Katarzyna Gędek-Tyrcz prelegentkami podczas konferencji Compliance
2018-11-06
Radca prawny Katarzyna Racka i adwokat Katarzyna Gędek-Tyrcz wystąpiły w roli prelegentek podczas konferencji "Wpływ zarządzania zgodnością na działalność Spółek Skarbu Państwa"
Juliusz Wojciechowski i Tomasz Zieliński w Rzeczpospolitej "Jak wystawiając weksel uniknąć korekty VAT"
2018-10-11
Artykuł doradców podatkowych i wspólników BWHS - Juliusza Wojciechowskiego i Tomasza Zielińskiego "Jak wystawiając weksel uniknąć korekty VAT" ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita
Monika Hałupczak panelistką podczas Międzynarodowego Forum PPP Płock 2018
2018-10-05
Monika Hałupczak, wspólnik w BWHS, doradca Prezydenta Miasta Płocka wystąpiła w roli prelegenta podczas Międzynarodowego Forum PPP Płock 2018
Attorney-at-law? Opinia tłumacza przysięgłego na temat Uchwały KRRP w sprawie tłumaczeń nazwy zawodu radcy prawnego
2018-09-30
Piotr Gumola, tłumacz przysięgły języka angielskiego komentuje Uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie tłumaczeń nazwy zawodu radcy prawnego
Monika Hałupczak panelistą podczas VIII SMART CITY FORUM 2018
2018-09-20
Monika Hałupczak, wspólnik w BWHS, Doradca Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju wystąpiła w roli panelisty podczas 8. edycji SMART CITY FORUM
Wywiad z Katarzyną Racką i Łukaszem Wrońskim w Gazecie Prawnej "Od 3 grudnia koniec z geoblokowaniem. Jakie zmiany czekają konsumentów i sprzedawców?"
2018-09-18
Sprzedawcy on-line nadal będą mogli mieć różne wersje swoich stron internetowych, np. językowych lub dla poszczególnych krajów, czy regionów UE, z ofertą handlową, w tym cenami różnymi dla różnych państw UE lub dla określonych grup klientów. Warunkiem jednak jest to, aby wszyscy klienci z UE mieli równy dostęp do każdej wersji sklepu i możliwość dokonania zakupu na warunkach handlowych tam oferowanych - mówi w wywiadzie dla gazetaprawna.pl Katarzyna Racka, radca prawny w kancelarii BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer.
BWHS z sukcesem reprezentuje wiodącego pośrednika nieruchomości w postępowaniu przed UOKIK
2018-09-17
W wyniku prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się od 2012 r. wobec klienta reprezentowanego przez BWHS - wiodącego polskiego pośrednika w branży nieruchomościowej, kara pieniężna nałożona na niego przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów została uchylona o blisko 70%. W zakresie tym Sąd Apelacyjny utrzymał korzystny dla klienta BWHS wyrok SOKiK.
BWHS wygrywa proces dla spółki IT o wynagrodzenie za dostawę oprogramowania dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych
2018-09-04
BWHS wygrywa proces dla spółki IT o wynagrodzenie za dostawę oprogramowania do windykacji należności dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych
BWHS wygrywa złożony spór pomiędzy wspólnikami spółki z branży IT
2018-09-04
BWHS wygrywa złożony spór pomiędzy wspólnikami spółki z branży IT dotyczący kwoty ponad 6 milionów złotych
BWHS doradza przy tworzeniu funduszu Aper Ventures w ramach programu PFR Otwarte Innowacje
2018-08-31
BWHS doradza przy tworzeniu funduszu Aper Ventures w ramach programu PFR Otwarte Innowacje
Katarzyna Racka w Rzeczpospolitej "Zmowa cenowa algorytmów - science fiction czy rzeczywistość?"
2018-08-31
Katarzyna Racka w Rzeczpospolitej "Zmowa cenowa algorytmów - science fiction czy rzeczywistość?"
Katarzyna Racka i Łukasz Wroński w Rzeczpospolitej "Koniec z blokowaniem zakupów online klientom z państw UE"
2018-08-17
Katarzyna Racka i Łukasz Wroński w Rzeczpospolitej "Koniec z blokowaniem zakupów online klientom z państw UE"
Nowość na rynku Wolters Kluwer - prof. Konrad Kohutek "Szkoda antymonopolowa...."
2018-08-15
Nowość na rynku wydawnictwa Wolters Kluwer - prof. Konrad Kohutek "Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych". Autor przytacza kazus z publikacji wspólnika BWHS Andrzeja Springera "Private enforcement w praktyce krajowej"
Wywiad z Patrycją Gorgoń-Wróbel w Gazecie Prawnej "Koniec użytkowania wieczystego: Wszystko, co trzeba wiedzieć o przekształceniu we własność"
2018-08-13
Koniec użytkowania wieczystego: Wszystko, co trzeba wiedzieć o przekształceniu we własność.
Łukasz Wroński udziela wywiadu Gazecie Prawnej na temat nowego prawa usług turystycznych
2018-08-07
Więcej uprawnień dla turystów. Co gwarantuje nowa ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników?
Monika Hałupczak komentuje dla Pulsu Biznesu temat specustawy mieszkaniowej
2018-07-23
Lex deweloper uderzy w inteligentne miasta. Specustawa mieszkaniowa odblokuje tereny pod Mieszkanie+ i inwestycje deweloperów. Może jednak spotęgować urbanizacyjny chaos.
Monika Hałupczak komentuje PPP dla Pulsu Biznesu
2018-07-23
Przepisy o PPP, które prawdopodobnie niedługo wejdą w życie, mogą pomóc i administracji publicznej, i firmom — twierdzą eksperci.
Dwóch prawników z UOKIK dołącza do Kancelarii BWHS
2018-07-12
W lipcu 2018 r. do zespołu BWHS dołączyło dwóch radców prawnych: Katarzyna Racka i Łukasz Wroński. Łukasz Wroński sprawował w ostatnim czasie funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK, natomiast Katarzyna Racka była Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK.
Newsletter Podatkowy - lipiec 2018
2018-07-01
Nowelizacja ustawy i CIT i PIT podpisana przez Prezydenta. Planowane zmiany w zakresie leasingu samochodów osobowych. Zmiana paragonów na faktury.
BWHS w XII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego "Rzeczpospolitej"
2018-06-27
Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria BWHS znalazła się na 47. miejscu w tegorocznej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej opublikowanego 27 czerwca 2018 r. Jesteśmy dumni z sukcesu Kancelarii. Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi!
Maraton hackathonów
2018-06-19
Miniony weekend stał pod znakiem programowania. Rozpoczął się wraz z hackathonem Idea Kielce w piątkowy poranek, kiedy 53 zespoły rozpoczęły budowę aplikacji opartych na danych miejskich dostarczonych przez kielecki Urząd Miasta. W sobotę do kolegów z Kielc dołączyło 14 zespołów startujących w City Coders.Hackathon Płock.
Przekształcenie BWHS i nowi wspólnicy
2018-05-22
Z dniem 21 maja 2018 r. BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer uległa przekształceniu ze spółki jawnej w spółkę komandytową, w związku z dołączeniem do grona Wspólników BWHS pięciorga naszych wieloletnich współpracowników, w osobach: mec. Mirosławy Żytkowskiej-Kocik, mec. Katarzyny Miłek, dr. Dariusza Buciora, mec. Mirosława Skryckiego, mec. Tomasza Zielińskiego.
Newsletter Podatkowy - maj 2018
2018-05-01
Nowelizacja ustawy o PIT i CIT. Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych usług niematerialnych. Praktyczne wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych
SMART CITY W PRAKTYCE
2017-10-31
SMART CITY w praktyce, czyli wyniki Hackathonu w Nysie.
Hackathon w Nysie
2017-10-27
Już po raz kolejny BWHS jest partnerem wyjątkowego wydarzenia programistycznego. Tym razem Urząd Miasta w Nysie organizuje dla wszystkich pasjonatów programowania Hackathon "Zaloguj się w Nysie".
Wyrok SA w sprawie obrotu „niemarkowymi” odpowiednikami produktów konkurenta
2017-08-18
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powodów, zarzucających klientowi BWHS dopuszczanie się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naśladownictwie gotowego produktu Powódek - zawiasów do drzwi (wyrok z 27 lipca 2017 r., w sprawie o sygn. I ACa 445/16).
"Zbyt łatwe otwarcia restrukturyzacji" Wojciech Bokina doradca restrukturyzacyjny, radca prawny
2017-08-03
W dniu dzisiejszym w Pulsie Biznesu ukazał się komentarz przygotowany przez Wojciech Bokinę doradcę restrukturyzacyjnego, radcę prawego z BWHS
Sukces BWHS w sprawach ze skarg pauliańskich
2017-07-21
W ostatnich tygodniach Kancelaria BWHS uzyskała dla swoich Klientów dwa korzystne wyroki w sprawach ze skarg pauliańskich
BWHS wspiera innowacyjność
2017-07-13
BWHS współpracuje z samorządami lokalnymi w nowej formule – maratonu dla programistów
Rezygnacja z zarządu, a umowa o pracę - W. Bokina
2017-07-12
W dniu 6.07.2017 r. w „Pulsie Biznesu” ukazał się artykuł autorstwa mec. Wojciecha Bokiny z Kancelarii BWHS „Rezygnacja z zarządu, a umowa o pracę”.
XI Ranking Firm Doradztwa Podatkowego
2017-07-06
BWHS w XI Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przygotowanym przez "Rzeczpospolitą”.
BWHS w finale konkursu arbitrażowego Lewiatan 2017
2017-06-02
W dniu dzisiejszym zakończył się Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL”), którego finalistką była aplikantka adwokacka Maria Strojna.
Hackathon w Płocku
2017-05-29
W dniach 20-21 maja 2017 r. odbył się Hackathon City Coders Płock, którego Kancelaria BWHS była partnerem
BWHS I HACKATHON CITY CODERS PŁOCK
2017-05-19
W dniach 20-21 maja 2017 r. BWHS będzie miało przyjemność być partnerem maratonu programistycznego HACKATHON CITY CODERS PŁOCK.
XV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”
2017-04-21
Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria znalazła się na 17 miejscu w dorocznym rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” opublikowanym 21 kwietnia 2017 r. w kategorii „przychody”.
Konferencja "Sposoby zabezpieczania wykonawcy w relacji z podwykonawcą w branży budowlanej"
2016-12-13
13 grudnia 2016 r. Mec. Andrzej Springer był prelegentem podczas konferencji MMC Polska "Sposoby zabezpieczania wykonawcy w relacji z podwykonawcą w branży budowlanej"
Prezes UOKiK zwróci niesłusznie nałożoną karę
2016-10-21
W dniu 21 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał ponownie sprawę z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, po częściowym uwzględnieniu przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej opracowanej przez BWHS
Prezes UOKiK związany swoim postanowieniem
2016-09-14
W dniu 14 września 2016 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej rzekomej zmowy operatorów na rynku usług telewizyjnych polegającej na ustaleniu minimalnej ceny sprzedaży odbiorcom dostępu do transmisji audiowizualnych „na żywo”
Ranking firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej”
2016-06-21
Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria znalazła się na 41 miejscu w tegorocznej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej opublikowanego 21 czerwca 2016 r.
XIV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”
2016-04-19
Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria znalazła się na 21 miejscu w dorocznym rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” opublikowanym 19 kwietnia 2016 r. w kategorii „wielkość przychodów”
Uzasadnienie wyroku SOKiK w sprawie XVII AmA 112/12
2015-08-24
Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVII AmA 112/12 toczącym się z odwołania T-Mobile, Orange, Polkomtel oraz Play, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił Decyzję Prezesa UOKiK nr DOK-8/2011,
Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. PZFD
2015-07-08
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 8.07.2015 r. w sprawie o sygn. VI ACa 831/15 uchylił w całości Decyzję Prezesa UOKiK NR DDK 17/2010 z 3.12.2010 r.
XIII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej
2015-05-15
Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria znalazła się na 27 miejscu w dorocznym rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” opublikowanym 14 maja 2015 r.
Wykład mec. Wojciecha Bokiny dotyczący odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu
2015-04-30
Miło nam poinformować, że w dniach 27 - 28 kwietnia 2015 r., podczas Konferencji MMC Polska "Problematyka relacji konsument-deweloper-wykonawca w branży deweloperskiej",
Private enforcement w praktyce krajowej
2015-04-28
Mec. Andrzej Springer uczestniczył w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium „Dyrektywa unijna dotycząca private enforcement: większe możliwości prywatnoprawnego egzekwowania reguł konkurencji”
Kancelaria Yingke współorganizatorem konferencji „Jak zwiększyć skalę i efektywność polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin?
2015-04-17
13 kwietnia 2015 roku odbyła się długo wyczekiwana polsko-chińska konferencja, podczas której dyskutowano nad potencjałem polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin.
Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną PZFD
2015-04-09
Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r., Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Polskiego Związku Firm Deweloperskich
Yingke law firm has ranked by ALB CHINA POWER LIST 2015
2015-03-24
Yingke Law Firm This year Beijing Yingke Law Firm became the largest law firm in China by taking its fee-earners to 3977 while achieving a revenue growth of 40% and dazzling business expansion with 8 new branches in and outside China.
Kancelaria Yingke wyróżniona w ALB CHINA POWER LIST 2015
2015-02-24
ALB China Power List 2015 wyróżniła najbardziej wpływowe firmy prawnicze w Chinach
Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną PZFD
2015-02-09
Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną PZFD od wyroku ws. 2% marginesu tolerancji w umowie deweloperskiej
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
2015-01-30
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie: najważniejsze, aby przesyłka została wydana osobie uprawnionej
Yingke Was Crowned by American Lawyer GLOBAL 100
2014-10-31
Recently, The American Lawyer magazine published THE GLOBAL 100 survey ranking lists, and Yingke Law Firm was ranked 5th on the MOST LAWYERS list with 2,689 licensed lawyers, and 22nd on the MOST GLOBAL list with branches present in 14 countries (instead of cities).
Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloperskiej
2014-10-31
Podczas warsztatów, które odbędą się 9-10 grudnia 2014r. w Hotelu Sheraton w Warszawie, uczestnicy będą mieli okazję
YINGKE partnerem „Invest in China 2014”
2014-10-29
27 października 2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Invest in China 2014”
Chiny kuszą polskich przedsiębiorców
2014-10-09
Mec. Monika Hałupczak zwraca uwagę, że Chińczycy coraz chętniej kupują europejskie produkty.
Wykład Mec. Andrzeja Springera na temat sporów w działalności deweloperskiej
2014-07-24
W dniach 29 - 30 września 2014 r., podczas Konferencji MMC Polska "Prawo Konsumenckie w branży deweloperskiej i nieruchomościach"
Wykład Mec. Andrzeja Springer w Szkole Głównej Handlowej
2014-07-01
W dniu 28 czerwca 2014 r. Mecenas Andrzej Springer przeprowadził wraz ze Zbigniewem Maliszem wykład z zakresu Sprawy sporne w działalności deweloperskiej
BWHS w rankingu firm doradztwa podatkowego
2014-06-25
VIII edycja Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej
XII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej
2014-04-18
Kancelaria znalazła się na 32 miejscu w dorocznym rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” opublikowanym 17 kwietnia 2014 r. w kategorii „wielkość przychodów”...
Zgoda na koncentrację dla funduszu private equity z udziałem KFK
2014-04-15
W dniu 9 kwietnia 2014 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił Klientom Kancelarii jako przedsiębiorcom wspólnie dokonującym zgłoszenia koncentracji, w tym. m.in. Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu S.A. z siedzibą w Warszawie...
Pomyślne decyzje delegatur UOKiK dla klientów BWHS
2014-04-04
W ostatnich dniach Kancelaria BWHS uzyskała dla swoich klientów trzy pomyślne decyzje, wydane przez różne delegatury UOKiK, w których Prezes UOKiK przyjął zaproponowane przez BWHS zobowiązanie przedsiębiorcy i tym samym odstąpił od nałożenia kary pieniężnej za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (ZIK).
Wpis do KRD może naruszać dobra osobiste dłużnika
2014-03-05
Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy zabezpieczenie roszczeń rzekomego dłużnika, polegające na nakazaniu wierzycielowi usunięcia informacji o rzekomym zadłużeniu z biura informacji gospodarczej
Szkolenie dla aplikantów notarialnych
2014-03-03
Mec. Andrzej Springer oraz mec. Anna Szymańczyk przeprowadzili szkolenie dla aplikantów notarialnych w Warszawie przygotowujące do egzaminu w zakresie opinii prawnych z prawa rzeczowego i handlowego.
Niekorzystny wyrok SA w Warszawie ws. 2% marginesu tolerancji w umowie deweloperskiej
2014-01-22
Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy Decyzję Prezesa UOKiK kwestionującą zapisy Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej PZFD, które określały dopuszczalną różnicę powierzchni pomiędzy projektowaną a wykonaną powierzchnią lokalu na 2%, oraz przewidywały mechanizm waloryzacji ceny o max. 10%.
Wolters Kluwer opublikował monografię przygotowaną przez zespół BWHS
2014-01-07
Zespół autorów z walnym udziałem prawników Kancelarii BWHS opracował praktyczny przewodnik po umowie deweloperskiej. Prace nad monografią zainicjował i koordynował mec. Andrzej Springer, a redaktorem naukowym opracowania została Anna Szymańczyk - główny specjalista BWHS z zakresu zagadnień deweloperskich
Sukces sądowy zespołu BWHS
2013-12-23
SA w Lublinie prawomocnie oddalił roszczenia wspólnika o spłatę 7 mln PLN udziału kapitałowego w sp.j. Pozwanemu przyznano zwrot kosztów zastępstwa w maksymalnej wysokości, uznając iż pisma BWHS w tej sprawie były w pełni profesjonalne i wydanie przyczyniły się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy. Proces miał dramatyczny przebieg, a jego wynik przesądziła ostatecznie trzecia z kolei opinia biegłego sądowego, wywołana przed Sądem Apelacyjnym. Zwycięską stronę procesu zastępował mec. Andrzej Springer, wspierany merytorycznie przez dr Dariusza Buciora
"Co polscy przedsiębiorcy myślą o współpracy z chińską potęgą gospodarczą?"
2013-10-07
Mecenas Monika Hałupczak uczestniczyła w panelu dyskusyjnym -"Co polscy przedsiębiorcy myślą o współpracy z chińską potęgą gospodarczą?"
Naruszenie tajności głosowania w orzecznictwie SA Warszawa
2013-09-30
Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o., oparte na zarzucie naruszenia wymogu zachowania tajności głosowania w sprawach osobowych.
Odbyły się III Targi CHINA EXPO 2013
2013-09-27
Mecenas Monika Hałupczak wzięła udział wraz z przedstawicielem Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, w Panelu na temat Jak być skutecznym w Chinach i uniknąć pułapek prawnych
Newsweek przeprasza dwa razy
2013-09-12
Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał dziś wydawcy Ringier Axel Springer Polska ponowną publikację na łamach Newsweeka oraz na stronie www przeprosin za naruszenie dóbr osobistych bohatera artykułu. Będą to już drugie przeprosiny dotyczące tego samego artykułu.
BWHS w rankingu firm doradztwa podatkowego przygotowanym przez "Rzeczpospolitą"
2013-07-17
BWHS w rankingu firm doradztwa podatkowego przygotowanym przez "Rzeczpospolitą"
Kancelaria BWHS z sukcesem reprezentowała Browar Gontyniec S.A w sporze z Żabka Polska Sp. z o.o. oraz Van Pur Sp. z o.o.
2013-06-05
Browar Gontyniec S.A. reprezentowany przez Kancelarię BWHS zawarł korzystną ugodę pozasądową z Żabka Polska Sp. z o.o. oraz Van Pur Sp. z o.o.
BWHS na forum dla inwestorów we Włoszech
2013-05-31
Mec. Andrzej Springer wziął udział w forum dla inwestorów organizowanym w dniach 14 i 15 maja w Bergamo oraz Modenie przez Banco Popolare – jeden z największych włoskich banków, w trakcie którego prezentował prawne i ekonomiczne prowadzenia bezpośrednich inwestycji w Polsce.
Mec. Anna Szymańczyk przeprowadziła warsztaty pt. Projekt budowlany i przebieg procesu budowlanego
2013-04-26
W dniu 13 marca 2013 Mec. Anna Szymańczyk przeprowadziła warsztaty pt. Projekt budowlany i przebieg procesu budowlanego w ramach konferencji "Prawne i praktyczne aspekty procesu budowlanego", organizowanej przez MM Conferences S.A..
Kancelaria BWHS została partnerem merytorycznym GrowupStartup
2013-04-17
W dniach 19-20 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja Grow up Start up Inspiring&Connecting. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia została Kancelaria BWHS. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na http://www.growupstartup.com/
Kongres Fuzji i Przejęć Instytutu Allerhanda
2013-01-24
Podczas Kongresu Fuzji i Przejęć Instytutu Allerhanda mecenas Andrzej Springer przedstawił prezentację nt. sporów prawnych będących następstwem transakcji.
Kancelaria BWHS uzyskała zabezpieczenie roszczeń Browaru Gontyniec
2013-01-03
Kancelaria BWHS uzyskała zabezpieczenie roszczeń Browaru Gontyniec przeciwko Żabka oraz Łomża w sprawie o zaniechanie sprzedaży, oferowania i wprowadzania do obrotu piwa Wybornego, oznaczonego jako "piwo jasne" lub "piwo mocne" w butelce szklanej o poj. 0,33 l, oznaczonych dotychczasowymi etykietami.
BWHS w rankingu firm doradztwa podatkowego przygotowany przez "Rzeczpospolitą"
2012-12-20
Sojusz polskich i chińskich prawników
2012-11-19
YINGKE i kancelaria BWHS rozpoczynają kooperację od dużego przejęcia. Na oku mają też sektor publiczny.
Kontrola niedozwolonych postanowień umownych.
2012-11-13
Mec. Andrzej Springer i Szymon Syp przeprowadzili warsztaty pt. Kontrola niedozwolonych postanowień umownych. Konsekwencje dla przedsiębiorców.
Import rozwiązań z innych systemów prawych
2012-10-05
W niniejszym artykule będzie kontynuowany temat odpowiedzialności ,"zarządzających” za naruszenie przepisów prawa konkurencji. W szczególności zostaną ocenione i skomentowane przedstawione w poprzednim artykule projektowane zmiany zaproponowane przez polski organ antymonopolowy i rozszerzenie odpowiedzialności osób fizycznych o naruszenia przepisów prawa materialnego.
Cios w zmowy przetargowe
2012-09-21
W niniejszym artykule pragnę przybliżyć zasady odpowiedzialności osób fizycznych (w szczególności ,,zarządzających”) za naruszenie przepisów prawa konkurencji (tzw. odpowiedzialność za naruszenia proceduralne) według stanu de lege lata oraz najważniejsze postulaty rozszerzenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa materialnego zaproponowane przez UOKiK. W kolejnym artykule skomentuję zaproponowane zmiany w świetle rozwiązań, wprowadzonych w tej mierze w innych państwach oraz piśmiennictwa.
Premie kompensacyjne dla kamieniczków tylko na papierze
2012-08-08
Choć warunki do skorzystania z premii kompensacyjnej spełnia 100 tys. właścicieli nieruchomości przez 4 lata przyznano ją 122 osobom. Powód – niedopasowana do realiów procedura. Prawnicy apelują o jej szybką zmianę.
Kancelarie stawiają na Azję
2012-07-16
Chińscy biznesmeni są uśmiechnięci, kłaniają się, wręczają prezenty. Łatwy i chętny do współpracy partner? Nie. To tylko fasada. Aby biznes z Chińczykami był opłacalny, należy uzbroić się w cierpliwość. Najlepiej wiedzą o tym prawnicy.
Które prawo konkurencji ma stosować arbiter?
2012-06-29
Rozpoczynając cykl artykułów traktujących o arbitrażu oraz prawie konkurencji (por. artykuł opublikowany w ,,Gazecie Finansowej” 27 kwietnia 2012 r. - ,,Arbitraż, a prawo konkurencji”), odpowiedzieliśmy twierdząco na zasadniczne pytanie: Czy arbiter może stosować prawo konkurencji? Podstawę dla naszych twierdzeń stanowiło orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawniczej rodem z USA.
Konfucjanizm a inwestycje w Chinach
2012-05-18
W związku z polską strategią rządową powszechnie znaną pod hasłem ,,Go China”, która w zamierzeniu ma m.in. zachęcać do inwestowania przez polskich przedsiębiorców w Chinach, autorzy niniejszego artykułu pragną zwrócić uwagę na aspekty kulturowe związane ze współpracą z chińskimi kontrahentami.
Doktryna upadającej firmy
2012-05-16
Niekorzystna sytuacja finansowa jednego z przedsiębiorstw będącego przedmiotem koncentracji może wpłynąć na zmianę analizy dokonywanej przez organ antymonopolowy. Uznawana za wpływającą niekorzystnie na konkurencję (antykonkurencyjna) koncentracja może więc pod pewnymi warunkami, związanymi z sytuacją ekonomiczną jednego z przedsiębiorstw, wyjątkowo nie zostać zablokowana przez organ antymonopolowy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie ekonomicznych oraz prawnych aspektów doktryny dotyczącej wspomnianego wyjątku – tzw. doktryny upadającej firmy (failing firm doctrine).
Arbitraż, a prawo konkurencji
2012-04-27
Wzrastająca w ciągu ostatnich lat na świecie, także i w Polsce, rola alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności arbitrażu oraz mediacji, dotyka również delikatnej kwestii sporów handlowych z komponentem prawa konkurencji.
Chińscy prawnicy ruszają na polski rynek
2012-02-14
Kancelaria Yingke otworzyła wczoraj swój oddział w Warszawie. Chce wspierać inwestorów z Chin oraz polskich na tamtejszym rynku. Buduje międzynarodową sieć na wzór anglosaskich firm prawniczych.
Rynek usług prawnych w Chinach dopiero startuje
2012-02-14
W Państwie Środka praktykujących prawników jest niewiele ponad 200 tysięcy. Branża ta rozwija się jednak równie szybko jak inne dziedziny gospodarki.