Hubert Solecki

Student prawa, Paralegal

Solecki Hubert

W dziale procesowym pomaga przygotowywać analizy prawne i pisma procesowe. Tłumaczy z polskiego na angielski różnorodne dokumenty, memoranda i prezentacje.

Student prawa III roku na Uniwersytecie Warszawskim, już od I roku zdobywał doświadczenie w dziale wsparcia i dziale procesowym kancelarii oraz w agencji tłumaczeń. Aktywny uczestnik Koła Naukowego Debat Oksfordzkich i Koła Naukowego Prawo a Płeć. Do jego ulubionych przedmiotów należy prawo europejskie i filozofia prawa.

Interesuje się mediacjami i przemowami publicznymi, ukończył kurs „Sztuka mówienia” prowadzony przez Centrum Edukacji Medialnej oraz kurs „Mediating Violent Conflict”, zorganizowany przez United States Institute of Peace. Udziela się charytatywnie, między innymi w Amnesty International.

Posługuje się językiem angielskim. Posiada Certificate of Proficency in English.

W wolnym czasie czyta literaturę fantasy, gra w siatkówkę i gry planszowe, podróżuje i prowadzi sesje Dungeons & Dragons.