Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2023”, które odbędzie się 22 marca w formule online. Szkolenie poprowadzi mec. Katarzyna Racka, wspólniczka w Kancelarii odpowiedzialna za praktykę prawa konkurencji i konsumentów.

W 2023 wchodzą w życie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wdrażające:

• Rozporządzenie UE CPC (Consumer Protection Cooperation) oraz

• Dyrektywę ECN + (European Competition Network).

Podczas szkolenia:

Wyjaśnimy, jakie nowe narzędzie będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów, a w szczególności:
• kiedy i na jakich zasadach pracownicy UOKiK będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego?
• w jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy i w jakich sytuacjach ją całkowicie zablokuje?
• a także powiemy o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, gdy pracownicy UOKiK przyjdą na przeszukanie do przedsiębiorcy w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich lub o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abuzywne).

Wyjaśnimy, jak poszerzy się katalog kar pieniężnych, które będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich, w tym zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców oraz:
• wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, w tym kiedy Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę łączną
• czy podstawą do obliczenia tej kary będzie obrót całej grupy kapitałowej?

Zwrócimy uwagę na istotne kwestie proceduralne dotyczące postępowań przed Prezesem UOKiK.

Szkolenie jest adresowane do: członków zarządów, prawników wewnętrznych, compliance officers, dyrektorów i pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz dyrektorów i pracowników działów e-commerce.

Zapraszamy do zapisów ⬇

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1243-zmiany-w-ustawie-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-2023