W wyroku z 19 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację wniesioną przez Powodów, którzy zaciągnęli w mBanku waloryzowany w CHF kredyt hipoteczny. Kredyt był przeznaczony na sfinansowanie budowy oraz refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalno-usługowego, którego blisko 1/3 stanowiły pomieszczenia wykorzystywane w działalności gospodarczej powodów.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości argumentację przedstawioną przez mec. Andrzeja Springera, pełnomocnika mBanku, wskazując, że Sąd I instancji popełnił błąd uznając kredytobiorców za konsumentów.

W uzasadnieniu przywołano wyrok TSUE z 2005 r. w sprawie Johann Gruber przeciwko Bay Wa AG, który dotyczył zakupu dachówki przeznaczonej na pokrycie zabudowy zagrodowej obejmującej m.in. chlewnię.  W niniejszym wyroku Trybunał uznał, że osoba, która zawiera umowę dotyczącą towaru przeznaczonego do użytku częściowo związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a po części z nią niezwiązanego, nie ma prawa powoływać się na status konsumenta i korzystać z ochrony w tym zakresie.

Więcej o sprawie przeczytają Państwo w Pulsie Biznesu.

Przypomnijmy, że Zespół procesowy BWHS został niedawno wyróżniony w międzynarodowym rankingu Benchmark Litigation Europe 2020, który prezentuje najlepsze kancelarie specjalizujące się w prowadzeniu sporów sądowych.