W dniach 29-30 listopada 2021 r. w Warszawie odbędzie się XIII Kongres Prawo Konkurencji, organizowany przez Puls Biznesu – Konferencje, podczas którego przedmiotem analiz i rozmów zaproszonych gości, ze specjalnym udziałem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, będą następujące tematy:

  • plany i priorytety UOKiK na następne lata,
  • aktualne trendy w zakresie kontroli przedsiębiorstw przez organy nadzorujące,
  • prawa przedsiębiorców w czasie kontroli i przeszukania,
  • refleksje dotyczące pierwszych postępowań i decyzji Prezesa UOKiK w zakresie karania menedżerów,
  • zarządzanie ryzykiem antymonopolowym w organizacji,
  • nowe propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej odnośnie platform internetowych,
  • praktyczne aspekty przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w kontekście działań Prezesa UOKiK wobec sieci handlowych,
  • zatory płatnicze – omówienie pierwszych decyzji Prezesa UOKiK i kolejnych postępowań w toku,
  • propozycja nowych zasad unijnego prawa konkurencji dla umów wertykalnych i ich znaczenie dla krajowego przedsiębiorcy.

Podczas Kongresu wystąpią także prawnicy Kancelarii BWHS. Mecenas Katarzyna Racka, wspólnik BWHS i Weronika Herbet – Homenda, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, zaprezentują wykład pt. „Walka Prezesa UOKiK z sieciami handlowymi – praktyczne aspekty przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”, podczas którego omówią kwestie dotyczące m.in. retrorabatów, w tym oceny ryzyk związanych z ich stosowaniem na przykładzie decyzji w sprawie Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka i raportu UOKiK, nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi czy narzędzi do walki z zatorami płatniczymi w sieciach handlowych.

Z kolei mecenas Andrzej Springer, wspólnik BWHS, przedstawi wykład pt. „Private enforcement stand-alone case”, który zostanie wygłoszony na zakończenie Kongresu. W wykładzie tym omówione zostanie zagadnienie sporu o odszkodowanie lub wydanie korzyści w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, na przykładzie precedensowej sprawy Magna Polonia S.A. przeciwko Emitel S.A., o której pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów, a także nt. sposobów kształtowania roszczeń, tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym, postępowania dowodowego ze szczególnym uwzględnieniem dowodu w postaci opinii biegłego.

Wszelkie szczegóły nt. XIII Kongresu Prawo Konkurencji, w tym pełny harmonogram wykładów i spotkań oraz dane do rejestracji znajdą Państwo pod linkiem.