1). Ryzyka karne – aktualne trendy, case study

– czy jesteś niegospodarny? Lex Krauze wczoraj i dziś

– wytyczne Prokuratora Generalnego

– misselling i inne praktyki konsumenckie

– 300 ustaw karnych dotyczących biznesu

– oszustwa kapitałowe (MAR, MAD, nowe podejście do inside trading)

2). Kary pieniężne UOKIK na osoby zarządzające – czy ty i twoja spółka jesteście na celowniku UOKiK?

– kto i za co może dostać karę?

– jak uniknąć kary w przypadku postawionych zarzutów?

– przedawnienie, czyli jak długo ponosisz odpowiedzialność

3). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – nowe zasady

– za co, za kogo i jak odpowiadać będzie spółka? (szeroki katalog przestępstw, sprawców i kar)

– „domniemanie” przestępstwa przy szkodzie dla spółki

– prokurator recenzentem biznesowym – jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności? (miara należytej staranności; procedury compliance)

4). Compliance

– mapowanie ryzyka jako istotny element programu compliance

– procedury skutecznego wykrywania i przeciwdziałania naruszeniom

– whistleblowing i wewnętrzne sankcje za naruszenie procedur compliance

Plik PDF do pobrania można znaleźć tutaj.

W roli prelegentów wystąpili: Andrzej Springer – radca prawny, wspólnik, Katarzyna Gędek-Tyrcz – adwokat, Katarzyna Racka – radca prawny, Łukasz Wroński – radca prawny i Patrycja Gorgoń-Wróbel – radca prawny.