„Wszyscy jesteśmy konsumentami” (John F. Kennedy), ale nie tylko 15 marca, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.

To oznacza, że wszyscy możemy dziś świętować, ale przedsiębiorcy muszą codziennie monitorować nowinki w obszarze regulacji konsumenckich i wdrażać je, żeby działać zgodnie z prawem ochrony konsumentów.

O ile rok 2023 upłynął pod znakiem wprowadzania Omnibus, to w 2024 r. pojęcie usług cyfrowych odmieniamy przez wszystkie przypadki w związku z wejściem w życie DSA

2024 – ogłoszony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej – to również rok pro-konsumenckich nowości w sektorze finansowym. Poniżej ich niewyczerpująca lista:

🌱 na implementację oczekują dwie „konsumenckie” dyrektywy z 2023 r.: umowy o usługi finansowe zawierane na odległość (2023/2673/UE) i o kredycie konsumenckim (2023/2225/UE) → kładą nacisk na przejrzysty proces zawierania umów, obowiązki informacyjne oraz udzielanie wyjaśnień, tak aby konsument zrozumiał i mógł przewidzieć skutki finansowe swoich decyzji🌱 pod auspicjami ZBP przygotowano projekt tzw. standardowej umowy kredytowej oraz Kodeks dobrych praktyk ws. przeciwdziałania transakcjom oszukańczym. Sektor bankowy czeka na opinię UOKIK w tych sprawach
🌱 zakaz dark patterns nie dotyczy tylko pośredników internetowych w ramach DSA, ale także adresowany jest do instytucji oferujących usługi finansowe on-line na mocy dyrektywy 2023/2673/UE
🌱 zakaz greenwashingu wprowadzony dyrektywą 2024/825/UE czyli pseudoekologiczny marketing, który może stać się nieuczciwą praktyką rynkową także w sektorze finansowym
🌱 rynek finansowy czeka na istotny wyrok TSUE w sprawie C-73/22 dot. metody rozliczania kosztów kredytu hipotecznego przy jego przedterminowej spłacie. W opinii z dnia 22 lutego 2024 r Rzecznik Generalny uznał, że unijne prawo nie preferuje żadnej metody rozliczania, podczas gdy UOKIK opowiada się za metodą liniową jako bardziej pro-konsumenckim rozwiązaniem
🌱 istotne dla całego sektora będą rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w postępowaniach przeciwko bankom dot. nieprawidłowości przy rozliczaniu się z konsumentami w przypadku zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji
🌱trudno nie wspomnieć o ochronie konsumenckiej rolników w umowach kredytu, która weszła w życie 7 stycznia 2024, ale właśnie trwają prace legislacyjne w Sejmie, które mają tę ochronę wycofać.