Retrorabaty (czy inaczej rabaty retrospektywne, retroaktywne, rabaty z mocą wsteczną) są jednym z częściej spotykanych instrumentów rabatowych stosowanych w obrocie gospodarczym, który już od dłuższego czasu przyciąga uwagę organów antymonopolowych – Komisji Europejskiej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 🔍

Pomimo, że stosowanie rabatów zasadniczo przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, praktyka ta w niektórych przypadkach obarczona jest ryzykiem uznania za niezgodną z prawem ochrony konkurencji.
Projektując systemy rabatowe, zwłaszcza te przewidujące m.in. rabaty retrospektywne, przedsiębiorcy powinni zatem zachować szczególną czujność ❗

Więcej o zarówno prawnych, jak i ekonomicznych uwarunkowaniach rabatów oraz głównych czynnikach ryzyka wynikających z dotychczasowej praktyki decyzyjnej organów antymonopolowych i orzecznictwa europejskiego w tekście Katarzyny Rackiej, Weroniki Herbet-Homendy i Wojtka Dorabialskiego, który ukazał się w najnowszym numerze Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.

Zapraszamy do lektury ⬇
http://iKAR_411-22.pdf (uw.edu.pl)