Na rynku ukazała się książka autorstwa prof. Konrada Kohutka „Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych”. Publikacja zawiera liczne przykłady z dotychczasowej praktyki stosowania prawa konkurencji.

Autor przywołuje przykład naruszenia zasad konkurencji opisany w publikacji wspólnika BWHS Andrzeja Springera „Private enforcement w praktyce krajowej”.

Link do publikacji „Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Link do publikacji „Private enforcement w praktyce krajowej„.

Plik do pobrania można znaleźć tutaj.