Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EUCO), niniejszym informuje, że w ramach postępowania sanacyjnego planowane będą następujące kroki (informacje będą aktualizowane na bieżąco):

  • Złożenie przez Zarządcę spisu inwentarza, spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego.

Status: Zarządca złożył powyższe dokumenty Sędziemu – Komisarzowi. Są one dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, po uzyskaniu wcześniejszego dostępu do akt.

  • Procedura sprzeciwowa, zatwierdzenie przez Sędziego – Komisarza spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego (planowany okres II – IV 2023 r.).

Status: Sędzia – Komisarz postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 r. zatwierdził złożony przez
Zarządcę plan restrukturyzacyjny.

  • Realizacja planu restrukturyzacyjnego w całości lub części, głosowanie nad układem, zatwierdzenie układu przez Sąd (planowany okres V – VII 2023 r.)
  • Wejście układu w fazę wykonawczą, rozpoczęcie spłat do wierzycieli (VIII – IX 2023 r.).

UWAGA: Wskazane wyżej terminy realizacji poszczególnych etapów postępowania zostały zasugerowane przez Zarządcę pomocniczo i mają jedynie charakter orientacyjny.

W przypadku pytań Obligatariuszy dotyczących statusu postępowania prosimy o bezpośredni kontakt z Kuratorem pod adresem: krz@bwhs.pl.