Dziś rozpoczyna się dwudniowy, XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego w Lublinie, organizowany przez Katedrę Prawa Handlowego KUL na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jesteśmy dumni, że dwójka naszych współpracowników Weronika Herbet-Homenda i Mateusz Gawroński wygłosi tam swoje referaty.

Weronika przybliży temat związany z obowiązkiem lojalności członka zarządu spółki kapitałowej, natomiast Mateusz omówi zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie kodeksu spółek handlowych.

Trzymamy kciuki 🤞

Więcej informacji o zjeździe na stronie ⬇

https://zjazdkph.pl/