Można to zrobić w drodze wypowiedzenia umowy lub zawierając z pracownikiem porozumienie.

Dzisiaj piszemy o tym, że w zależności od wybranego sposobu skutki dla pracownika i pracodawcy mogą być różne. Pracownik na przykład powinien sprawdzić, czy i kiedy uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy będzie miał dodatkowe dni wolne na szukanie pracy, a pracodawca – czy może pracownika przymusowo wysłać na urlop lub skrócić mu okres wypowiedzenia.

Dlatego przed decyzją o sposobie zakończenia stosunku pracy, świadomie należy sprawdzić wszystkie istotne okoliczności, które w załączonej tabeli podsumowali prawnicy BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy z Działu Prawa Pracy – Mirosława Żytkowska, Natalia Grzelak, Paulina Sulgostowska. To ważne informacje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Link do tabeli👇

Porównanie skutków wypowiedzenia i porozumienia przy likwidacji stanowiska