Europejski Dzień Prawnika odbywa się w tym roku pod hasłem roli prawnika w czasach wojny.

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują nam, że w sytuacjach kryzysowych wszystkie grupy społeczne potrafią się zjednoczyć i udzielić potrzebnego wsparcia ofiarom wojny. Pomoc materialna, finansowa, ale także bezpłatna pomoc prawna udzielane są na rzecz obywateli Ukrainy niemal każdego dnia.

Prawnicy byli obecni na granicach, kancelarie oraz samorządy prawnicze otwierały kolejne punkty kontaktowe udzielając niezbędnych informacji uchodźcom, poszukującym bezpiecznego schronienia.

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy wspólnie z DeBenedetti Majewski Szcześniak, Marszałek i Partnerzy oraz Kancelarią Dittmajer wspierała punkt bezpłatnej pomocy prawnej, odpowiadając na tysiące telefonów, setki maili, spotykając się twarzą w twarz z obywatelami Ukrainy.

Nie poprzestajemy na tym, nadal jesteśmy zaangażowani i wspieramy zaprzyjaźnione organizacje.

Dziś świętując Europejski Dzień Prawnika, życzymy wszystkim prawnikom i prawniczkom siły do działania oraz otwartości na drugiego człowieka.