W Europejskim Przeglądzie Sądowym dr Dariusz Bucior, wspólnik w BWHS odpowiada na pytanie: czy przesłanka świadczenia wyrównawczego w postaci „pozyskania nowych klientów” obejmuje także klientów, którzy w momencie zawarcia umowy agencyjnej byli już klientami dającego zlecenie, lecz w odniesieniu do towarów innych marek niż te powierzone agentowi?

Link do glosy.