Już 22 listopada odbędzie się kolejna, trzecia już edycja Okrągłego Stołu Sądownictwa Konstytucyjnego: „Konstytucjonalizm w XXI wieku a sądowa kontrola konstytucyjności prawa”.

Podczas spotkania zaplanowano sesje na następujące tematy:

  • Typy konstytucjonalizmu
  • Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Między liberalnym a nieliberalnym konstytucjonalizmem
  • Wykładnia konstytucji w nieliberalnym konstytucjonalizmie

Organizatorem Okrągłego Stołu jest kierowana przez prof. Mirosława Granata Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. BWHS jest tradycyjnie partnerem wydarzenia.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronie: http://www.constlaw.uksw.edu.pl/pl/iii-os/