W ostatnim, lipcowym numerze miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego (nr 7(335)/2020) ukazał się artykuł Weroniki Herbet pt. “Rezygnacja członka organu spółki kapitałowej w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.11.2018 r.”

Na mocy wspomnianej nowelizacji, dokonanej ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znowelizowany został szereg przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jedną ze zmian było wprowadzenie przepisów precyzyjnie regulujących niezwykle istotne kwestie, dotyczące sposobu składania rezygnacji przez ostatnich członków organów spółek kapitałowych. W swoim artykule Weronika Herbet analizuje oraz ocenia nowe regulacje, jak również przeprowadza polemikę z dotychczas zgłaszanymi w tym kontekście zastrzeżeniami przedstawicieli doktryny. Zapraszamy do lektury!

Pełną wersję artykułu znajdą Państwo na stronie Czytelni online wydawnictwa Wolters Kluwer.