Od 10 grudnia 2023 r., niektóre podmioty publiczne i niepubliczne będą zobowiązane korzystać z e-Doręczeń 📩.

Dotyczy to m.in.

  • adwokatów
  • radców prawnych
  • doradców podatkowych
  • doradców restrukturyzacyjnych
  • rzeczników patentowych
  • notariuszy

Natomiast od 10 marca 2024 r. obowiązek ten obejmie także podmioty wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.

👉 e-Doręczenia to usługa, która:

  • umożliwia elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji ze skutkiem takim samym jak list polecony za potwierdzeniem odbioru,
  • ma zastąpić tradycyjną, papierową komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami prywatnymi – przedsiębiorcami, osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego oraz obywatelami. Korzystanie z e- Doręczeń dla obywateli jest dobrowolne.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje związane z wdrażaniem tego obowiązku. Warto się z nimi zapoznać już teraz👇

 Kliknij, aby przeczytać dokument.