Wszystkie wpisy autora: Anna Pietrzak

Wpływ COVID-19 na wykonywanie zamówień publicznych

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

22 kwietnia 2020