Świadomość prawa autorskiego jest niezwykle ważna, zwłaszcza dziś, kiedy korzystanie z Internetu i z zamieszonych tam zdjęć, grafik, muzyki to niemal codzienność.

24 października na zaproszenie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Michał Starczewski poprowadził warsztaty dla studentów, gdzie omówił m.in:

  • podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim tj. utwór, dozwolony użytek, pola eksploatacji, prawa pokrewne,
  • najczęstsze błędy przy zawieraniu umów,
  • praktyczne aspekty prowadzenia sporów prawnoautorskich.

WSB dziękujemy za zaproszenie!

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy dzielić się wiedzą.