Umowa kredytu bankowego, także frankowego, to umowa wzajemna

Czy umowa kredytu jest umową wzajemną?

Ta – zdawać by się mogło, dość podstawowa kwestia – ma praktyczne znaczenie dla sporów na gruncie umów frankowych (i ogólnie umów kredytu bankowego), na przykład w zakresie zasad rozliczeń stron w przypadku uznania umowy za nieważną czy dopuszczalność powołania się przez bank na prawo zatrzymania.

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem Joanny Rodek-Kietlińskiej, który ukazał się na Prawo.pl

Link do publikacji: https://www.prawo.pl/…/frankowy-kredyt-bankowy-jest…


Kancelaria BHWS