Zapraszamy do lektury artykułu Pauliny Sprawki, aplikantki radcowskiej z Kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. Artykuł ukazał się w Rzeczpospolita i dotyczy zmian w zatrudnieniu cudzoziemców, które weszły w życie dnia 29 stycznia 2022 r.
Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie i uproszczenie postępowania związanego z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Polski m.in. w zakresie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
Zmiany te są szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców aktualnie zatrudniających cudzoziemców, jak i pracodawców, którzy dopiero zamierzają zatrudniać obywateli spoza RP.

Link do artykułu