Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o sporcie, którego celem jest wprowadzenie w polskim prawie szeregu rozwiązań mających przyczynić się do przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Zakres zmian dotyczy również ochrony prawnej sędziów sportowych, którzy wykonują swoje zadania podczas zawodów sportowych. Obecny zakres ochrony sędziów sportowych jest niewystarczający, co często uniemożliwia prowadzenie zawodów sportowych w sposób prawidłowy, z należytym szacunkiem do zadań przez nich realizowanych. Zmiany w tym zakresie omówione zostały przez Dawid Adamiec i Bartłomiej Szewczuk

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a jego adresatami w głównej mierze są polskie związki sportowe, które do dnia 22 kwietnia 2024 r. mogły zgłaszać ewentualne uwagi odnośnie nowych regulacji prawnych. Z informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że procedowany obecnie akt prawny ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Kliknij, aby przeczytać artykuł