Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem adw. Natalii Grzelak do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2023 r. (sygn. akt III UZP 3/23) stanowiącej zasadę prawną.

Sąd Najwyższy orzekł, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować zgłoszoną przez przedsiębiorcę podstawę oskładkowania w przypadku, gdy jej wysokość w początkowym okresie prowadzenia biznesu nie odpowiada dochodom przedsiębiorcy.
Czy podjęta uchwała stanowi wyłom w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego? Czy nowych przedsiębiorców czekają wzmożone kontrole? Na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca deklarując wysokość podstawy oskładkowania?

O tym wszystkim w nowym wpisie na portalu prawo.pl 👇

https://www.prawo.pl/kadry/kontrole-wysokosci-podstaw-oskladkowania-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-po-uchwale-sn,526227.html