Nowe oblicze prawa pracy.

Zmiany w obszarze prawa pracy stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania organizacyjne i finansowe, ale również mogą wpłynąć na odpowiedzialność osób zarządzających, jeśli przepisy nie zostaną właściwie wdrożone lub nie będą przestrzegane.

Kto może ponieść odpowiedzialność? Chief Operating Officer (COO), który często odpowiada za obszar HR lub wszyscy członkowie organu lub tylko niektórzy z nich – konkretne osoby stosownie do ich zakresu działania.

Czego dotyczą zmiany?

  • Obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia.
  • Obowiązku udzielenia odpowiedzi na wniosek pracownika o zmianę warunków pracy: pracownik może, raz do roku, zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
  • Elastycznej organizacji pracy: pracownicy wychowujący dzieci do lat 8 mogą ubiegać się o różne formy elastycznej organizacji pracy.
  • Urlopu opiekuńczego: wprowadzono 5-dniowy urlop opiekuńczy na potrzeby opieki nad członkiem rodziny z poważnymi problemami zdrowotnymi.
  • Uwzględnienia określonych wniosków pracowników chronionych: Określone grupy pracowników mogą wnioskować o pracę zdalną lub inne formy elastycznej organizacji pracy.

To tylko niektóre z kluczowych zmian, a kolejne przed nami. Więcej na temat zmian w tekście Mirosławy Żytkowskiej w Puls Biznesu.

Kliknij, aby przeczytać.

Dla przedsiębiorstw i osób na stanowiskach decyzyjnych, takich jak COO, ważne jest pozostawanie na bieżąco z przepisami i ich właściwe wdrażanie.

Warto z nami śledzić najnowsze zmiany w prawie pracy i wiedzieć jaki mają wpływ na biznes.

Razem możemy tworzyć bardziej elastyczne i przystosowane do zmian otoczenie pracy!

Pozostańmy w kontakcie.