Atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia, takie jak współfinansowanie przez pracodawcę pakietów medycznych, czy kart sportowych, powoli stają się standardem przy zatrudnieniu w większej firmie.
O czym należy pamiętać rozliczając benefity?

ZUS

🔷świadczenia finansowane przez pracodawcę stanowią oskładkowany i opodatkowany przychód pracownika;
🔷oskładkowania korzyści materialnych po stronie pracownika można uniknąć, wtedy, gdy:

a. korzyści te mają charakter niepieniężny;
b. wynikają z zakupu artykułów lub usług po cenach niższych, niż detaliczne, czyli taniej niż w przypadku ich zakupu przez pracownika na własną rękę;
c. są przewidziane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub wynikać z przepisów o wynagradzaniu – nie wystarczy więc przewidzieć benefitu w umowie o pracę.

Oskładkowaniu nie podlega w takim przypadku różnica między wartością rynkową benefitów, a ceną, za jaką udziela jej pracodawca.

🔷Co ważne, powyższe regulacje mają zastosowanie również dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, czy też umowy o świadczenie usług.
🔷Warto pamiętać, że korzyści dla pracowników zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne są także zwolnione ze składki na ubezpieczenie zdrowotne.

PODATEK DOCHODOWY

🔷Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego – pobranie przez pracodawcę stosownej zaliczki – to generalnie przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością świadczenia, a kwotą finansowaną przez pracownika.
🔷Jeżeli pracodawca finansuje świadczenie samodzielnie, to przychodem pracownika będzie jego całkowita wartość.
🔷Należy pamiętać o tym, że przychodem pracownika nie będzie wartość pakietów medycznych w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych – chodzi o świadczenia, które pracodawca musi zapewnić pracownikowi na podstawie osobnych regulacji.
🔷Odmiennymi regułami mogą rządzić się benefity wynikające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w niektórych przypadkach mogą być całkowicie zwolnione z opodatkowania.

W kolejnych wpisach przedstawimy ciekawe zagadnienie dotyczące oskładkowania i opodatkowania benefitów pracowniczych w postaci punktów
w tzw. systemach kafeteryjnych, które stają się coraz bardziej popularne.

Zapraszamy do śledzenia naszych wpisów!