Kwiecień od wielu lat kojarzony jest z własnością intelektualną, a to dzięki przypadającym w tym miesiącu szczególnym dniom.

𝟮𝟯 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, którego głównym celem jest promowanie czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na ochronę własności intelektualnej.
𝟮𝟲 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 – Światowy Dzień Własności Intelektualnej, którego głównym założeniem jest uświadamianie i zachęcanie społeczeństw do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób, pokazanie jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie wpływają na codzienne życie każdego z nas.

Tematem przewodnim tegorocznego IP Day jest „IP i młodzież: innowacje na rzecz lepszej przyszłości.” Ogromny potencjał, ciekawość, energia, kreatywność młodych ludzi będzie odgrywać istotne znaczenie w kształtowaniu przyszłości naszego świata, dlatego WIPO stawia sobie za główny cel zbudowanie przyjaznego środowiska dla młodych twórców. Dzięki większej świadomości w zakresie własności intelektualnej, będą oni mogli osiągnąć zamierzone cele, a tym samym kształtować przyszłość.

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy dostrzega konieczność budowania świadomości strategii IP, dlatego od początku września 2022 r. zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów związanych z tą tematyką – 𝗪𝘇𝗺𝗼𝗰𝗻𝗶𝗷 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲̨ 𝟮𝟬𝟮𝟮. Szczegóły wydarzenia będą podawane na bieżąco, jak również dostępne na naszej stronie internetowej.

https://www.wipo.int/ipday