Praktyki

ranking_rzeczpospolita

Rzeczpospolita 2023 Wyróżnienie w rankingu ilościowym w kategorii wg liczby wszystkich prawników – miejsce 31. Wyróżnienie w rankingu rekomendacji Rzeczpospolitej w kategorii „prawo konsumenckie i antymonopolowe” dla BWHS jako kancelarii oraz indywidualne dla mec. Andrzeja Springera.

media law international logo

Media Law International 2023 Kancelaria znalazła się na liście laureatów międzynarodowego rankingu prawniczego Media Law International 2023 (Tier 3). Od wielu lat świadczymy usługi na rzecz branży mediowej, rozrywkowej i wydawniczej, co zyskało uznanie niezależnych ekspertów. Jako wiodący specjaliści zostali wskazani: Andrzej Springer, Mirosław Skrycki, Katarzyna Racka i Mirosława Żytkowska.

emea leading firm

Legal 500 EMEA 2023 Kancelaria uzyskała wyróżnienie (Tier 4) w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 EMEA w dziedzinie „White Collar Crime”. Indywidualne wyróżnienia otrzymali Andrzej Springer i Katarzyna Gędek-Tyrcz.

benchmark logo

Benchmark Litigation 2021 Kancelaria uzyskała wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym Benchmark Litigation w dziedzinie „Dispute resolution”. Jako wiodący specjaliści zostali wskazani: Andrzej Springer, Mirosław Skrycki, dr Dariusz Bucior oraz Mirosława Żytkowska.