Piotr Szewczyk

Aplikant adwokacki, Junior Associate

Piotr Szewczyk

W BWHS zajmuje się kompleksową obsługą procesów związanych z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi kursem waluty obcej.

Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego oraz w doradztwie związanym z inwestycjami zagranicznymi, grantami i ulgami na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych i największym banku w Polsce. Ponadto w trakcie pracy w Kancelarii Senatu RP zajmował się opiniowaniem i koordynowaniem udzielania dotacji na działalność Polonii i Polaków za granicą w sektorach: inwestycyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i medialnym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz był uczestnikiem Law & Economics Summer School organizowanej przez Haim Striks School of Law oraz Szkołę Główną Handlową. Posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się architekturą oraz nowymi inwestycjami w Warszawie. W wolnych chwilach fotografuje i podróżuje. Jest autorem zdecydowanej większości zdjęć na stronie internetowej BWHS.