Kinga Jaszczyk

Radca prawny, Associate

Kinga Jaszczyk

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie umów handlowych. Doradza w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu.

Doświadczenia zdobywała jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w renomowanych kancelariach prawniczych oraz w administracji publicznej.

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i prawa europejskiego współorganizowanego przez Uniwersytet w Cambridge.

Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego. Aktualnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.