Jan Trzciński

Student prawa, Paralegal

Jan Trzciński

Wspiera pracowników działu administracji oraz prawników w ich codziennych obowiązkach. Wykonuje także prace zlecone przez prawników, takie jak pisanie prostych pism oraz przygotowywanie podstawowych analiz prawnych.

Posiada wykształcenie średnie (ukończył IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie). Jest studentem II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językiem angielskim.