Angelika Zarzycka

Aplikantka adwokacka, Junior Associate

zaślepka, avatar, zamiennik

Specjalizuje się w procesie cywilnym oraz w postępowaniu nieprocesowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich i adwokackich, biurach doradców restrukturyzacyjnych, a także w sądzie w wydziale karnym, gdzie zajmowała sprawami związanymi z wykonywaniem kar pozbawienia wolności. Uczestniczyła w procesach związanych z restrukturyzacją i upadłością podmiotów gospodarczych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterką pt. „Pojęcie utworu audiowizualnego w świetle polskiego prawa autorskiego”. Aktualnie dokształca się w Szkole Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.