Aleksandra Włodarczyk

Radca prawny, Senior Associate

Aleksandra Włodarczyk

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności w sporach banków z konsumentami powstałymi na gruncie tzw. kredytów frankowych. Reprezentuje klientów w sprawach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych oraz za naruszenia dóbr osobistych, a także na wszystkich etapach postępowań karnych i wykroczeniowych. Świadczy pomoc w zakresie kompleksowej pomocy prawnej przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych w sprawach rodzinnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach prawnych, ale także w urzędzie jako pracownik służby cywilnej oraz w największym przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym w Polsce. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i karnych, a także w zakresie ochrony danych osobowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-14005). Posługuje się językiem angielskim.

Jej pasją są podróże i gry planszowe.