Pomoc Ukrainie

Nie pozostajemy obojętni wobec wojny za naszą wschodnią granicą. Myślami jesteśmy z naszymi ukraińskimi sąsiadami, angażujemy się we wszystkie formy wsparcia, działamy!

Prawną i rzeczową pomoc dla Ukrainy koordynują:

r.pr. Monika Nieradka-Bernaciak monika.nieradka-bernaciak@bwhs.pl
Weronika Król weronika.krol@bwhs.pl

Zachęcamy nadto do pomocy finansowej i rzeczowej osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym poprzez wsparcie: