Kilkanaście dni temu w mediach pojawiła się informacja o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym Sąd zobowiązał Telewizję Polsat, aby przez 14 dni, przed głównym wydaniem Wydarzeń w programie Polsat News, publikowała, każdorazowo przez 30 sekund, przeprosiny za stosowanie kryptoreklamy.

Rzecz dotyczyła publikowania na tzw. paskach informacyjnych treści, które miały sprawiać wrażenie neutralnej informacji, w istocie stanowiąc reklamę usług sieci Plus, której operatorem jest spółka z tej samej grupy kapitałowej co Telewizja Polsat. Tego rodzaju praktyki uderzają przede wszystkim w odbiorców, którzy są wprowadzani w błąd, a dla których wychwycenie, że pozornie neutralna informacja w istocie jest reklamą usługi, jest utrudnione. Z tego powodu są też czynem nieuczciwej konkurencji w stosunku do konkurentów reklamowanego przedsiębiorcy.

Z tych względów Sąd zastosował sankcję, którą ocenić należy jako odczuwalnie dotkliwą, wskazując, że taka forma publikacji jest celowa do usunięcia skutków dokonanych naruszeń. Tym samym orzeczenie może mieć istotne znaczenie dla wykładni art. 18 ust. 1 pkt 3 UZNK, nakładającego obowiązek złożenia przez sprawcę czynu nieuczciwej konkurencji oświadczenia „odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”. ⚖

W powyższej sprawie powoda – P4 – reprezentowała kancelaria BWHS, a z jej ramienia – adwokat Mirosława Żytkowska.

Mirko – gratulujemy!