Jedną z pierwszych spraw, rozpoznanych przez nowo powołany XXII Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie, był wniosek klienta BWHS przeciwko nadawcy jednego z polskich kanałów telewizji informacyjnej o zakazanie rozpowszechniania kryptoreklamy na tzw. paskach informacyjnych. Sąd w całości uwzględnił wniosek klienta BWHS, zaś naruszenie zakazu opatrzone zostało jednocześnie rygorem zapłaty kwoty pieniężnej za każdy przypadek jego naruszenia.

Uwzględniając w całości wniosek klienta BWHS Sąd Okręgowy odstąpił od sporządzenia uzasadnienia. Wydane postanowienie nie jest prawomocne (obowiązana spółka zapowiedziała zażalenie).

Wniosek o zabezpieczenie przygotował zespół BWHS w osobach wspólników: adwokat Mirosławy Żytkowskiej-Kocik i radcy prawnego Andrzeja Springera.