Doradztwo podatkowe

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym świadczonym zarówno dla międzynarodowych koncernów jak i firm działających na rynku lokalnym. Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego oraz innych należności publicznoprawnych,

  • kompleksowe przeglądy podatkowe nakierowane na minimalizację ryzyk podatkowych oraz optymalizację podatkową,

  • doradztwo i pomoc w zakresie cen transferowych,

  • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, w tym optymalizacja podatkowa procesów przekształceń podmiotów,

  • pomoc przy rozliczaniu bieżących zobowiązań podatkowych, w tym: przejęcie przez BWHS czynności związanych z bieżącym rozliczaniem podatku VAT, podatków dochodowych i innych należności podatkowych,

  • analizę umów zawieranych przez Klientów pod kątem identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych,

  • prowadzenie szkoleń dla Klientów w zakresie podatkowych aspektów działalności gospodarczej,

  • reprezentowanie Klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.