Prawnicy

 • Sylwia Antoniak

  E: sylwia.antoniak@bwhs.pl
  T:T:+48 61 884 20 00
  Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: Finanse, Audyt i Podatki. Studentka II roku studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse Biznesu. Do BWHS dołączyła w 2018 r. zasilając zespół podatkowy.  Zaangażowana w przygotowywanie m.in. dokumentacji cen transferowych oraz wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Do jej zadań należy wsparcie klientów w zakresie bieżących problemów podatkowych i rachunkowych.
 • Paulina Bednarska

  E: paulina.bednarska@bwhs.pl
  T:22 58 41 650

  Praktykantka

  Wspiera dział procesy w bieżących sprawach, w szczególności w sprawach frankowych. Pomaga w kwerendach, sporządzaniu projektów pism procesowych, a także w kontakcie z klientami i sądami.

  Doświadczenie zdobywała w warszawskiej kancelarii prawnej, w której zajmowała się przede wszystkim prawem cywilnym, w tym sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim i portugalskim.

  Wśród jej zainteresowań znajdują się: prawo i zarządzanie w sektorze mody, polityka międzynarodowa, podróże oraz kultura krajów Ameryki Południowej.

 • Joanna Chojnacka

  E: joanna.chojnacka@bwhs.pl
  T:T: +48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-14404).

  Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w kraju i za granicą, w organizacjach pozarządowych oraz największej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz administracyjnej. Posiada doświadczenie zawodowe m. in.
  w międzynarodowym prawie lotniczym oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu oraz udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. 

 • Michał Chłosta

  E: michal.chlosta@bwhs.pl
  T:22 58 41 650

  Radca prawny

 • Aleksandra Czapracka

  E: aleksandra.czapracka@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Aplikantka radcowska

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe w zakresie procedury cywilnej, prawa cywilnego, a w szczególności prawa ubezpieczeń zdobywała podczas pracy w kancelariach prawnych. W trakcie studiów czynnie udzielała się w Kole Naukowym Spółek Prawa Handlowego „Societas”, w którym zajmowała się organizacją międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa spółek handlowych.

  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, a w szczególności prawa odszkodowawczego oraz zobowiązań.

 • Anna Dusza

  E: anna.dusza@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  W latach 2017-2020 doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii zajmując się m.in. sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego oraz uczestnicząc w sporach sądowych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez Sekcje Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 • Mateusz Gawroński

  E: mateusz.gawronski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Prawnik

  Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz The School of Law and Economy of China. Przebywał na stypendium naukowym w Szanghaju na East China University of Political Science and Law. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

  W ramach swojej dotychczasowej praktyki doświadczenie zdobywał świadcząc usługi w zakresie rozwiązywania sporów oraz bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Z Kancelarią BWHS związany od 2018 r.

 • Katarzyna Gędek-Tyrcz

  E: katarzyna.gedek@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat w Praktyce Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Specjalizuje się w prawie karnym i karnym gospodarczym, tzw. white collar crime.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (WAW/Adw/3658).

  Przed dołączeniem do BWHS w latach 2011-2018 jako adwokat współpracowała z kancelarią Cieślak, Ways i Wspólnicy (a następnie Cieślak i Wspólnicy).

  Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego i gospodarczego. Brała udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jej zainteresowania zawodowe, jak i praktyka zawodowa zasadniczo koncentrują się na obszarze prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego jak i procedury karnej. Jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych brała udział w szeregu postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, powszechnymi jednostkami prokuratury wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

 • Dominik Gierek

  E: dominik.gierek@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-15745).

  Doświadczenie zdobywał w toruńskiej kancelarii radcy prawnego Pawła Midury zajmując się m.in. sprawami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczycieli komunikacyjnych, sporami z zakresu prawa pracy, windykacją sądową należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz przygotowywaniem pism procesowych z zakresu procedury cywilnej, karnej i administracyjnej.

  Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów handlowych, obsługą w sporach z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz sporządzanu pism procesowych z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej.

 • Patrycja Gorgoń-Wróbel

  E: patrycja.gorgon-wrobel@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie (WA-11979). Ukończyła stadia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Ukończyła szereg szkoleń rządowych w zakresie ochrony informacji niejawnych uzyskując poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym ONZ oraz UE. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

  Przed przystąpieniem do BWHS pełniła funkcję dyrektora prawnego dużej spółki z branży nowych technologii. Nadzorowała od strony prawnej realizację kilkudziesięciu wielomilionowych projektów (m.in. w zakresie wdrożenia systemów informatycznych, wdrożenia magazynu energii, budowy wyspecjalizowanych Data Centers dla podmiotów publicznych i prywatnych). Świadczyła doradztwo prawne na każdym etapie projektów IT, realizowała audyty prawnoautorskie oraz z zakresu przetwarzania danych osobowych.

  Ekspertka w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii i prawie budowlanym. 

 • Weronika Herbet-Homenda

  E: weronika.herbet@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Prawnik

  Prawnik, doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka studiów podyplomowych Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oraz współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Uczestniczka i współorganizatorka polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Od 2017 r. związana z kancelarią BWHS. 

  Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce oraz sektora telekomunikacyjnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. 

 • Jacek Jagodziński

  E: jacek.jagodzinski@bwhs.pl
  T:61 884 20 00

  Aplikant radcowski

  Absolwent łączonego kierunku prawa polsko-niemieckiego prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Magister des Rechts” (LL.M.).

  Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywa od października 2018 roku. Dotychczas zajmował się obsługą podmiotów z kapitałem zagranicznym, brał także udział w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców zarówno na etapie doradztwa, jak również w przedmiocie prowadzenia postępowań sądowych. Przez ostatnie 1,5 roku jest zaangażowany w spory konsumentów z bankami, dotyczącymi produktów powiązanych z walutami obcymi.

  W kręgu jego zainteresowań pozostaje procedura cywilna i gospodarcza, a także prawo cywilne i prawo spółek handlowych.

 • Iwona Jezierska

  E: iwona.jezierska@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  W latach 2009-2011 pracowała jako asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

  Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności prawie farmaceutycznym i medycznym.

  Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym hurtownie farmaceutyczne i apteki w postępowaniach zawisłych przed organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi.

  Reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy i farmaceutów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie nakładanych przez NFZ kar umownych).

 • Julia Kańduła

  E: julia.kandula@bwhs.pl
  T:61 884 20 00
  Praktykantka
 • Jakub Kraczkowski

  E: jakub.kraczkowski@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych - Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcje asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, a także współpracując z kancelariami prawnymi w Poznaniu.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie spółek handlowych.


 • Bartosz Libudzki

  E: bartosz.libudzki@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.Jana Pawła II w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Lublinie (LB-2012). Odbył także aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem kompleksowe szkolenie z zakresu prawa cywilnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi oraz pełniąc funkcję asystenta sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, a następnie w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach odznaczających się znacznym stopniem skomplikowania - zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Posiada szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego.

 • Magdalena Materowicz-Kukla

  E: magdalena.materowicz@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-15451).

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując, jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie: w wydziale cywilnym, rodzinnym i Sądzie Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz w kancelariach, w których odbywała praktykę w ramach aplikacji. Współpracuje z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy pro bono.

  Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. ochrony praw autorskich, dóbr osobistych, własności przemysłowej, odszkodowań i zadośćuczynień, sporów konsumentów z bankami i towarzystwami ubezpieczeń, wykładni umów oraz szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 • Monika Nieradka-Bernaciak

  E: monika.nieradka-bernaciak@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie.

  Posiada wieloletnią praktykę w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz procedurze cywilnej. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony praw autorskich dóbr osobistych oraz związanych z tym odszkodowań. Reprezentuje klientów w sporach z instytucjami finansowymi. Autorka publikacji z obszaru prawa handlowego. Współautorka książki Przedsiębiorca w Internecie. Kompendium (Poltext 2016), która zdobyła I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie ECONOMICUS 2016 Dziennika Gazety Prawnej.

 • Agata  Odrobna

  E: agata.odrobna@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Aplikantka radcowska

  Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka Programu Erasmus na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie pełni rolę Starosty swojego rocznika. 

  Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Służy wsparciem w zakresie rejestracji spółek oraz wprowadzania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Miłośniczka prawa rodzinnego.

  Z BWHS związana od 2014 roku.

 • Karolina Rączka

  E: karolina.raczka@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikantka radcowska

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  W czasie studiów udzielała się aktywnie w Studenckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w działach prawnych największych banków w Polsce.

  W ciągu ostatnich kilku lat była związana z branżą marketingową.

  Obecnie, od 2021 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • Piotr Remuszko

  E: piotr.remuszko@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant adwokacki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w wewnętrznych działach prawnych spółek oraz klubu piłkarskiego, a także w warszawskiej kancelarii procesowej, zajmując się obsługą korporacyjną, sporami cywilnymi, czy kwestią odpowiedzialności karnej podmiotów gospodarczych.

  Współpracował także z Fundacją Academia Iuris w zakresie pomocy prawnej osobom niezamożnym czy też fundacją zajmującą się analizą zmian legislacyjnych zachodzących w polskim systemie prawnym. Obszar swoich bieżących zainteresowań zawodowych kieruje głównie w stronę sporów cywilnych oraz prawa karnego materialnego.


 • Michał Starczewski

  E: michal.starczewski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Był członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której zajmował się wspieraniem rozwoju komunikacji naukowej opierającej się na nowych technologiach, w szczególności poprzez działalność ekspercką i szkoleniową. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską FOSTER i OpenAIRE+.

  Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zajmował się metodologicznymi aspektami humanistyki cyfrowej. Należał do redakcji serwisu Historia i Media. Współpracował z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności z perspektywy prawnoautorskiej i prawa informacji.

 • Aleksandra Stasiak

  E: aleksandra.stasiak@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikantka radcowska

  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach działalności studenckiej była członkinią Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie zdobyła doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych we Włocławku oraz w Warszawie, gdzie zajmowała się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

 • Piotr Szewczyk

  E: piotr.szewczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant adwokacki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego, procesu wnioskowania i wnoszenia odwołań  w zakresie przyznawania grantów oraz ulg na działalność innowacyjną i badawczo rozwojową zdobywał podczas pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz banku. Ponadto podczas prac w Kancelarii Senatu zajmował się  opiniowaniem i udzielaniem dotacji na działalność Polonii i Polaków za granicą w sektorach: inwestycyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i medialnym

  W czasie studiów czynnie udzielał się w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW oraz brał udział w szeregu konferencji i szkoleń, takich jak: Letnia Szkoła Ekonomicznej Analizy Prawa (SGH i Haim Striks School of Law) oraz Corporate Law Academy (UW).


 • Aleksandra Włodarczyk

  E: aleksandra.wlodarczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach prawnych, ale także w urzędzie jako pracownik służby cywilnej oraz w największym przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym w Polsce. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i karnych.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności w sprawach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych oraz za naruszenia dóbr osobistych. Zajmuje się kompleksową pomocą prawną przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych w sprawach rodzinnych. Reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i wykroczeniowych. Posiada także doświadczanie z zakresu ochrony danych osobowych.

 • Katarzyna  Zawadzińska-Kanadys

  E: katarzyna.zawadzinska-kanadys@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-14319). Posiada tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia społeczna, uzyskany również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziale Pedagogiki i Psychologii.  

  Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako asystent sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a następnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym i rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. odszkodowań i zadośćuczynień, sporów konsumentów z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, prawa wekslowego, wykładni umów, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, oraz szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących spraw cywilnych i rodzinnych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 • Robert Zbytniewski

  E: robert.zbytniewski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności w zakresie umów o roboty budowlane zawartych w oparciu o FIDIC. Pracował jako radca Prokuratorii Generalnej RP, gdzie działał w imieniu Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących m.in. odpowiedzialności członków zarządu, solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą względem podwykonawców, w tym w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz roszczeń o zapłatę, w tym o zapłatę kar umownych. Uczestniczy w rozmowach ugodowych w celu polubownego zakończenia sporu. Przygotowuje opinie, których przedmiotem jest ocena ryzyk procesowych związanych z realizacją kontraktów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.