Prawnicy

 • dr Dariusz Bucior

  E: dariusz.bucior@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (studia w latach 1995-2000). Od 2000 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego KUL. W styczniu 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego; rozprawa doktorska pt. Wypowiedzenie umowy agencyjnej, przygotowana pod kierunkiem prof. A. Szajkowskiego.

  W okresie sierpień-wrzesień 2000 r. referent prawny w Ministerstwie Łączności. W okresie 2008-2011 współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Cymmermana oraz Kancelarią Radcy Prawnego Zefiryny Bartman. Od 2011 roku związany z Kancelarią BWHS.

  Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie umów handlowych.

  Doświadczenie zdobywał m.in. świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży finansowej oraz pośrednictwa handlowego i ubezpieczeniowego. Uczestniczył w przygotowywaniu transakcji dla instytucji finansowych (m.in. leasing, w tym leasing nieruchomości, stock financing). Prowadził procesy restrukturyzacyjne spółek kapitałowych (podziały, łączenia – także transgraniczne). Posiada doświadczenie z zakresu sądowego dochodzenia świadczeń wyrównawczych przysługujących agentom.

  Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Twórca serwisu prawnego: Umowa-agencyjna.pl. Pomysłodawca i redaktor prowadzący czasopisma internetowego: LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 • Joanna Chojnacka

  E: joanna.chojnacka@bwhs.pl
  T:T: +48 22 584 16 50

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w kraju i za granicą, w organizacjach pozarządowych oraz największej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz administracyjnej. Posiada doświadczenie zawodowe m. in.
  w międzynarodowym prawie lotniczym oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu oraz udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. 

 • Patrycja Gorgoń-Wróbel

  E: patrycja.gorgon-wrobel@bwhs.pl
  T:T: +48 22 584 16 50

  Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny. Ukończyła aplikację adwokacją, wpisana na listę radców prawnych. Ukończyła stadia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalistka w obszarze prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, jak również w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych. Pełniła funkcję dyrektora prawnego dużej spółki z branży nowych technologii. Nadzorowała od strony prawnej realizację kilkudziesięciu wielomilionowych projektów (wdrożenia systemów informatycznych, wdrożenie magazynu energii, budowy wyspecjalizowanych DATA Center dla podmiotów publicznych i prywatnych).

 • Bartosz Gotowała

  E: bartosz.gotowala@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie CIT, VAT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości, międzynarodowego prawa podatkowego, specjalnych stref ekonomicznych czy Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak również w compliance z zakresu CIT i VAT. Brał udział w wielu tax review i due diligence z zakresu podatków, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej, analizach podatkowych transakcji handlowych i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Ma doświadczenie w sporządzaniu opinii podatkowych i wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Autor artykułów prasowych w tematyce podatkowej.

 • Bartosz Libudzki

  E: bartosz.libudzki@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Bartosz Libudzki - radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2010). W latach 2010-2011 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W latach 2012-2014 ukończył aplikację radcowską. Wpisany na listę radców prawnych.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi oraz pełniąc w latach 2012-2017 funkcję asystenta sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, a następnie w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Odbył kompleksowe szkolenie z zakresu prawa cywilnego (ukończone z wyróżnieniem).

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach odznaczających się znacznym stopniem skomplikowania - zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Odznacza się głęboką wiedzą w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego.

 • Ewa Ługowska

  E: ewa.lugowska@bwhs.pl
  T:T: +48 22 584 16 50

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Internetu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawny w Warszawie. 

  Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w strukturach spółek, jako prawnik wewnętrzny, jak i w ramach kancelarii prawnych obsługujących podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. 

  W latach 2004-2005 Dyrektor Biura Prawnego Stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau Polska, którego zadaniem była edukacja rynku reklamowego w zakresie wykorzystania internetu.

  Przez kilka lat związana z działem prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych INFO sp. z o.o. była odpowiedzialna za prawne wsparciu procesów projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz różnorodnych platform sprzętowych i programowych w strukturach całej Grupy Energetycznej.

  Tworzyła od podstaw dział prawny w polskim oddziale spółki Innovation Group PLC zajmującej się wyłudzeniami w branży ubezpieczeń. Oprócz obsługi korporacyjnej spółki do jej zadań należało prawne wsparcie procesów wdrażania, na polskim rynku, innowacyjnego systemu informatycznego, mającego na celu typowanie  roszczeń o podwyższonym ryzyku wyłudzenia wypłaty odszkodowania.

  Członek Zarządu Fundacji StoryLab.pro i Agencji Scenarzystów StoryLab.pro skupiającej scenarzystów i zajmującej się m.in. profesjonalnym wsparciem prawnym poprzez indywidualne konsultacje prawne oraz warsztaty dotyczące prawa w zawodzie scenarzysty, w tym prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Wsparcie prawne na etapie negocjacji umowy z potencjalnymi nabywcami praw do utworu.

 • Dawid Marciniak

  E: dawid.marciniak@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Prawnik

  Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego UAM. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z tego zakresu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, konkurencji oraz postępowaniu cywilnym. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych. Z BWHS związany od 2015 roku.

 • Katarzyna Miłek

  E: katarzyna.milek@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Prawnik

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Prawnik transakcyjny, specjalista w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.

  Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji, począwszy od przeprowadzenia procesu due diligence, poprzez udział w negocjacjach, po przygotowanie finalnej dokumentacji transakcyjnej i wdrożenie transakcji. Transakcje takie obejmują w szczególności finansowanie podmiotów oraz przedsięwzięć gospodarczych.

  Ponadto doradza klientom BWHS we wszelkich aspektach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, wprowadzeniem akcji spółki do zorganizowanego systemu obrotu (w tym na rynek główny GPW oraz na rynek NewConnect) oraz obowiązkami spółek publicznych i spółek, których obligacje notowane są na rynku Catalyst.

  W ostatnich latach uczestniczyła także w przygotowaniu szeregu transakcji dotyczących współpracy z chińskimi kontrahentami.

  Brała udział m.in. w projektach dotyczących finansowania przedsiębiorstw w drodze bezpośrednich inwestycji kapitałowych oraz emisji instrumentów finansowych (w tym także z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.), transakcji odwrotnego przejęcia, wprowadzania spółek na rynek NewConnect.

 • Agata  Odrobna

  E: agata.odrobna@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Aplikant radcowski

  Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka Programu Erasmus na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Obecnie, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.  W swojej praktyce zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego. Z BWHS związana od 2014 roku.

 • Bartłomiej Pietruszka

  E: bartlomiej.pietruszka@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem American Law Program na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzonego we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law in Washington D.C.

  Wcześniej związany z warszawską kancelarią "Cieślak, Ways i wspólnicy" sp.k. Praktykę zawodową zdobywał także w krakowskich kancelariach prawnych.

  Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, zarówno w zakresie spraw karnych jak i postępowań cywilnych. Specjalizuje się także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego i prawa spółek.
 • Anna Pietrzak

  E: anna.pietrzak@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Radca Prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka Letniej Szkoły Handlu Międzynarodowego i Prawa 2009, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński. Doświadczenie prawnicze zdobywała zarówno w międzynarodowych firmach prawniczych jak i w polskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w procedurze cywilnej. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji.

 • Mirosław Skrycki

  E: miroslaw.skrycki@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2000 r. obronił pracę magisterską z tematyki prawa karnego gospodarczego – przestępstw na szkodę wierzycieli. Ponadto odbył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, dedykowane dla sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych ds. upadłościowych i naprawczych. Wpisany na listę adwokatów w Warszawie.

  W latach 2007 – 2014 odbył liczne szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (m.in.: 2007 r. - wybrane zagadnienia Prawa o ustroju sądów powszechnych, wybrane zagadnienia prawa cywilnego materialnego i procesowego - zabezpieczenie roszczeń i dowodów w postępowaniu o ochronę własności przemysłowej, ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, zagadnienia związane z ustaleniem prawa do patentu i o naruszenie patentu, stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku w przypadkach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej; 2009 r. - cykliczne szkolenia asystentów sędziów orzekających w wydziałach cywilnych; 2011 r. - Prawo gospodarcze, modyfikacja przepisów procesowych jako mechanizm poprawy efektywności ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym; marzec 2014 r. - udział w warsztatach z zakresu prawa gospodarczego w ramach szkolenia cywilnoprawnego dla Sędziów sądów apelacyjnych).

  Specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych, obsłudze procesów negocjacyjnych, prawie antymonopolowym i ochrony konkurencji. Doświadczenia w tym zakresie zdobywał m.in. pełniąc przez wiele lat funkcję asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 2014 r. prowadzi stałą współpraca z kancelarią prawną BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp.j. Legitymuje się bogatym doświadczeniem trenerskim nabytym przy okazji pracy szkoleniowej dla Wolters Kluwer Polska S.A., jak też dla firm doradztwa personalnego: Specialist and Friends, Idea! Management Consulting, ACCESS - Doradztwo Kadry Zarządzanie, IMPACTIVE Key Polska sp. z o.o., Fundacja Pro Futura

   

 • Michał Starczewski

  E: michal.starczewski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie współpracuje z  Kancelarią Prawną BWHS, a także jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności z perspektywy prawnoautorskiej i prawa informacji.

 • Maciej Szwejda

  E: maciej.szwejda@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca Prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik programu MBA Poznań-Atlanta realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Georgia State University w Atlancie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako in-house w dużych korporacjach, w tym spółkach giełdowych. Przez wiele lat kierował działami prawnymi w takich firmach jak Elektrim SA, Netia SA, P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play), pełniąc w nich funkcję dyrektora działu prawnego lub głównego radcy prawnego. Ponadto pracował w renomowanych kancelariach prawnych, między innymi GWW Legal.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym, pracy, oraz prawie telekomunikacyjnym.

  Prowadził projekty z zakresu M&A oraz procesy porządkujące strukturę grup kapitałowych dla dużych firm z obszaru TMT. Odpowiadał za prawne aspekty kampanii reklamowych i marketingowych prowadzonych przez podmioty z branży telekomunikacyjnej w mediach  o zasięgu ogólnopolskim. Prowadził liczne audyty prawne spółek związane ich nabywaniem lub wprowadzaniem na giełdę. Brał udział w negocjowaniu kontraktów handlowych o strategicznym znaczeniu o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Reprezentował pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, dotyczących w szczególności kwestii mobbingu oraz  ochrony dóbr osobistych. W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie prawnika in-house wspierał spółki w organizowaniu i doskonaleniu wewnętrznego funkcjonowania  ich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych (m.in. regulaminy wynagradzania, premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury udzielania pełnomocnictw, procedury zwierania umów, procedury zaciągania zobowiązań) oraz poprzez kształtowanie zasad wewnętrznej obsługi prawnej w grupie kapitałowej.

 • Anna Szymańczyk

  E: anna.szymanczyk@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finansów i Bankowości) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego.

  Przez kilka lat kierowała działem prawnym jednego z renomowanych, warszawskich deweloperów, gdzie zajmowała się prawem nieruchomości oraz kwestiami związanymi z prawem korporacyjnym oraz giełdowym. Wcześniej związana była z jedną z polskich kancelarii, w której to współtworzyła departament nieruchomości.

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży nieruchomości, w szczególności w zakresie wszelkich aspektów realizacji przedsięwzięć budowlanych, umów nabycia oraz zbycia nieruchomości, jak również pozyskiwaniem finansowania na realizację inwestycji.

 • Maciej Wałejko

  E: maciej.walejko@bwhs.pl
  T:+48 664 758 338

  Aplikant adwokacki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2012-2014 asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale procesowym jednej z międzynarodowych kancelarii prawniczych biorąc udział w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa konkurencji (private enforcement), czynów nieuczciwej konkurencji, nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa bankowego. Specjalizuje się w procedurze cywilnej.

 • Tomasz Zieliński

  E: tomasz.zielinski@bwhs.pl
  T: +48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw).

  Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym także działających w specjalnych strefach ekonomicznych, m.in. w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości czy międzynarodowego prawa podatkowego.

  Uczestniczy m.in. w projektach obejmujących analizy prawno-podatkowe transakcji handlowych i restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi ryzyk podatkowych, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej, postępowaniach przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.

  Uczestniczył w licznych audytach prawno-podatkowych, w szczególności w projektach typu tax review i due diligence.

 • Mirosława Żytkowska-Kocik

  E: miroslawa.zytkowska-kocik@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., oraz aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy oraz prowadzeniem sporów sądowych w tym zakresie. Ma ponadto doświadczenie w reprezentowaniu pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych w postępowaniach karnych. 

  W latach 2006-2013 współpracowała z kancelarią „Cieślak, Ways i Wspólnicy” sp. k. Do kancelarii BWHS dołączyła w 2014 r.