Prawnicy

 • Joanna Chojnacka

  E: joanna.chojnacka@bwhs.pl
  T:T: +48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-14404).

  Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w kraju i za granicą, w organizacjach pozarządowych oraz największej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz administracyjnej. Posiada doświadczenie zawodowe m. in.
  w międzynarodowym prawie lotniczym oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu oraz udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. 

 • Mateusz Gawroński

  E: mateusz.gawronski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Młodszy prawnik

  W ramach swojej dotychczasowej praktyki doświadczenie zdobywał w Kancelarii IPSO IURE świadcząc usługi na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych związanych z branżą paliwową, transportową i handlową. Z BWHS związany od 2018 r.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym. Posiada także doświadczenie z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji i egzekucji wierzytelności.

  Czynny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych.

 • Katarzyna Gędek-Tyrcz

  E: katarzyna.gedek@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat w Praktyce Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Specjalizuje się w prawie karnym i karnym gospodarczym, tzw. white collar crime.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (WAW/Adw/3658).

  Przed dołączeniem do BWHS w latach 2011-2018 jako adwokat współpracowała z kancelarią Cieślak, Ways i Wspólnicy (a następnie Cieślak i Wspólnicy).

  Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego i gospodarczego. Brała udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jej zainteresowania zawodowe, jak i praktyka zawodowa zasadniczo koncentrują się na obszarze prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego jak i procedury karnej. Jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych brała udział w szeregu postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, powszechnymi jednostkami prokuratury wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

 • Dominik Gierek

  E: dominik.gierek@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Doświadczenie zdobywał w toruńskiej kancelarii radcy prawnego Pawła Midury zajmując się m.in. sprawami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczycieli komunikacyjnych, sporami z zakresu prawa pracy, windykacją sądową należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz przygotowywaniem pism procesowych z zakresu procedury cywilnej, karnej i administracyjnej.

  Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów handlowych, obsługą w sporach z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz sporządzanu pism procesowych z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej.

 • Patrycja Gorgoń-Wróbel

  E: patrycja.gorgon-wrobel@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie (WA-11979). Ukończyła stadia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Ukończyła szereg szkoleń rządowych w zakresie ochrony informacji niejawnych uzyskując poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym ONZ oraz UE. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

  Przed przystąpieniem do BWHS pełniła funkcję dyrektora prawnego dużej spółki z branży nowych technologii. Nadzorowała od strony prawnej realizację kilkudziesięciu wielomilionowych projektów (m.in. w zakresie wdrożenia systemów informatycznych, wdrożenia magazynu energii, budowy wyspecjalizowanych Data Centers dla podmiotów publicznych i prywatnych). Świadczyła doradztwo prawne na każdym etapie projektów IT, realizowała audyty prawnoautorskie oraz z zakresu przetwarzania danych osobowych.

  Ekspertka w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii i prawie budowlanym. 

 • Bartosz Gotowała

  E: bartosz.gotowala@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 12324).

  Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie CIT, VAT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości, międzynarodowego prawa podatkowego, specjalnych stref ekonomicznych oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak również w compliance z zakresu CIT i VAT. Brał udział w wielu audytach i przeglądach podatkowych, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej, analizach podatkowych transakcji handlowych i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Zajmuje się sporządzaniem opinii podatkowych i wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

  Autor artykułów prasowych w tematyce podatkowej.

 • Weronika Herbet

  E: weronika.herbet@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Młodszy prawnik

  Studentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  W ramach dotychczasowej praktyki doświadczenie zdobywała m.in. w zakresie prawa cywilnego, korporacyjnego, prawa nieruchomości i postępowania cywilnego.

  Zaangażowana w ruch naukowy, współorganizatorka i czynna uczestniczka konferencji naukowych.

 • Jakub Kraczkowski

  E: jakub.kraczkowski@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych - Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcje asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, a także współpracując z kancelariami prawnymi w Poznaniu.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie spółek handlowych.


 • Bartosz Libudzki

  E: bartosz.libudzki@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.Jana Pawła II w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Lublinie (LB-2012). Odbył także aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem kompleksowe szkolenie z zakresu prawa cywilnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi oraz pełniąc funkcję asystenta sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, a następnie w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach odznaczających się znacznym stopniem skomplikowania - zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Posiada szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego.

 • Ewa Ługowska

  E: ewa.lugowska@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Internetu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie (WA-8717).

  Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w strukturach spółek, jako prawnik wewnętrzny, jak i w ramach kancelarii prawnych obsługujących podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Dyrektor Biura Prawnego Stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau Polska, którego zadaniem była edukacja rynku reklamowego w zakresie wykorzystania Internetu. Przez kilka lat była związana z działem prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych INFO, gdzie była odpowiedzialna za prawne wsparciu procesów projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz różnorodnych platform sprzętowych i programowych w strukturach całej Grupy Energetycznej. Tworzyła od podstaw dział prawny w polskim oddziale spółki Innovation Group PLC zajmującej się kwestiami wyłudzeń w branży ubezpieczeń. Oprócz obsługi korporacyjnej spółki do jej zadań należało prawne wsparcie procesów wdrażania, na polskim rynku, innowacyjnego systemu informatycznego, mającego na celu typowanie roszczeń o podwyższonym ryzyku wyłudzenia wypłaty odszkodowania.

  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym bieżącej obsłudze prawnej organów spółek, postępowań rejestrowych, tworzeniu wewnętrznych regulacji prawnych, a także przeprowadzaniu kompleksowych analiz i audytów prawnych spółek.

  Członek Zarządu Fundacji StoryLab.pro i Agencji Scenarzystów StoryLab.pro skupiającej scenarzystów i zajmującej się m.in. profesjonalnym wsparciem prawnym poprzez indywidualne konsultacje prawne oraz warsztaty dotyczące prawa w zawodzie scenarzysty, w tym prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

 • Agata  Odrobna

  E: agata.odrobna@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Aplikantka radcowska

  Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka Programu Erasmus na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie pełni rolę Starosty swojego rocznika. 

  Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Służy wsparciem w zakresie rejestracji spółek oraz wprowadzania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Miłośniczka prawa rodzinnego.

  Z BWHS związana od 2014 roku.

 • Anna Pietrzak

  E: anna.pietrzak@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka Letniej Szkoły Handlu Międzynarodowego i Prawa organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-12817).

  Doświadczenie zdobywała zarówno w międzynarodowych firmach prawniczych jak i w polskich kancelariach prawnych.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowań z udziałem podmiotów gospodarczych oraz postępowania egzekucyjnego. Reprezentuje klientów zarówno w toku postępowań cywilnych na etapie sądowym jak i na etapie wykonawczym, przed organami egzekucyjnymi. 

  Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej oraz szerokie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji, zdobyte m.in. podczas wieloletniej bieżącej obsługi prawnej największego w Polsce operatora sieci kablowych, w zakresie prawa reklamy oraz spraw konsumenckich, w tym postępowań przed Prezesem UOKIK.

 • Katarzyna Racka

  E: katarzyna.racka@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-8369). W latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Do BWHS dołaczyła w 2018 r.

  Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu łagodzenia kar). Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

 • Piotr Remuszko

  E: piotr.remuszko@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant adwokacki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w wewnętrznych działach prawnych spółek oraz klubu piłkarskiego, a także w warszawskiej kancelarii procesowej, zajmując się obsługą korporacyjną, sporami cywilnymi, czy kwestią odpowiedzialności karnej podmiotów gospodarczych.

  Współpracował także z Fundacją Academia Iuris w zakresie pomocy prawnej osobom niezamożnym czy też fundacją zajmującą się analizą zmian legislacyjnych zachodzących w polskim systemie prawnym. Obszar swoich bieżących zainteresowań zawodowych kieruje głównie w stronę sporów cywilnych oraz prawa karnego materialnego.


 • Michał Starczewski

  E: michal.starczewski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której zajmuje się wspieraniem rozwoju komunikacji naukowej opierającej się na nowych technologiach, w szczególności poprzez działalność ekspercką i szkoleniową.

  Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską FOSTER i OPENAire+. Zajmował się metodologicznymi aspektami humanistyki cyfrowej. Należał do redakcji serwisu Historia i Media. Współpracuje z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2017 r. członek Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji skupiającej 36 instytucji i organizacji z całego kraju działających w obszarach kultury, edukacji i nauki.

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności z perspektywy prawnoautorskiej i prawa informacji.

  Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 • Piotr Szewczyk

  E: piotr.szewczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Aplikant adwokacki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego, procesu wnioskowania i wnoszenia odwołań  w zakresie przyznawania grantów oraz ulg na działalność innowacyjną i badawczo rozwojową zdobywał podczas pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz banku. Ponadto podczas prac w Kancelarii Senatu zajmował się  opiniowaniem i udzielaniem dotacji na działalność Polonii i Polaków za granicą w sektorach: inwestycyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i medialnym

  W czasie studiów czynnie udzielał się w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW oraz brał udział w szeregu konferencji i szkoleń, takich jak: Letnia Szkoła Ekonomicznej Analizy Prawa (SGH i Haim Striks School of Law) oraz Corporate Law Academy (UW).


 • Maciej Wałejko

  E: maciej.walejko@bwhs.pl
  T:+48 664 758 338

  Adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 7149).

  W latach 2012-2014 pracował jako asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Doświadczenie  zdobywał w dziale procesowym kancelarii Linklaters biorąc udział w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa konkurencji (private enforcement), czynów nieuczciwej konkurencji, nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa bankowego. Specjalizuje się w procedurze cywilnej.

 • Tomasz Woliński

  E: tomasz.wolinski@bwhs.pl
  T:+ 882 789 087

  Konsultant podatkowy

  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek zarządzanie i marketing. Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w firmach telekomunikacyjnych, gdzie zajmował się kontrolingiem, analizą kosztów operacyjnych, wyceną inwestycji, jak również współpracował z UKE, UOKiK i GUS, jak i odpowiednikami tychże instytucji w UE na polu przekazywanych raportów i analiz rynkowych.

 • Łukasz  Wroński

  E: lukasz.wronski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Internetu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-7911). W BWHS od 2018 r. Wcześniej sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną konsumentów oraz praktyką regulacyjną Prezesa UOKIK ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk rynkowych w branży e-commerce, sektorze telekomunikacyjnym i finansowym, w tym fintech. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu polskiego i europejskiego prawa konsumenckiego zdobytego podczas pracy w UOKIK posiada unikanle umiejętności oceny praktyk przedsiębiorców na rynku B2C pod kątem respektowania zasad uczciwej konkurencji oraz reguł dotyczących ochrony konsumentów. W trakcie praktyki w UOKIK podejmował i nadzorował działania w obszarze ochrony konsumentów. Reprezentował również Prezesa UOKIK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) i Sądem Apelacyjnym. Jako szef Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, we współpracy z delegaturami UOKIK, był odpowiedzialny za nadzór nad egzekwowaniem naruszeń z zakresu publicznoprawnej ochrony konsumentów we wszystkich sektorach rynku konsumenckiego przy wykorzystaniu pełnego spektrum uprawnień Prezesa UOKIK. Pod jego nadzorem Departament przygotowywał rekomendacje kierunków działania dla Prezesa UOKIK, monitorował rynek i inicjował określone działania, w szczególności takie jak: wystąpienia do przedsiębiorców, postępowania i decyzje, ostrzeżenia publiczne, istotne poglądy dla sprawy, wyjaśnienia dla przedsiębiorców. Odpowiadał również za współpracę z sądami, organami ścigania, związkami przedsiębiorców, instytucjami branżowymi oraz innymi organami administracji publicznej. W związku z zaangażowaniem Departamentu w liczne prace legislacyjne zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, oraz analizę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, uczestniczył w pracach grupy roboczej Rady UE dotyczących projektu dyrektywy o prawach konsumentów. Na szczeblu krajowym był zaangażowany w prace nad ustawą o prawach konsumenta, nowelizacjami ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r.

  Autor i współautor licznych publikacji na temat polskiego i europejskiego prawa ochrony konsumentów, w tym Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony konsumentów. Prelegent na konferencjach i szkoleniach.

 • Aleksandra Włodarczyk

  E: aleksandra.wlodarczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach prawnych, ale także w urzędzie jako pracownik służby cywilnej oraz w największym przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym w Polsce. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i karnych.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności w sprawach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych oraz za naruszenia dóbr osobistych. Zajmuje się kompleksową pomocą prawną przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych w sprawach rodzinnych. Reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i wykroczeniowych. Posiada także doświadczanie z zakresu ochrony danych osobowych.

 • Katarzyna  Zawadzińska-Kanadys

  E: katarzyna.zawadzinska-kanadys@bwhs.pl
  T:+48 882 789 091

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-14319). Posiada tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia społeczna, uzyskany również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziale Pedagogiki i Psychologii.  

  Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako asystent sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a następnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym i rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. odszkodowań i zadośćuczynień, sporów konsumentów z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, prawa wekslowego, wykładni umów, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, oraz szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących spraw cywilnych i rodzinnych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.