White collar crime

BWHS posiada jeden z najsilniejszych na rynku zespołów w zakresie postępowań sądowych i arbitrażu. Szczególnym filarem naszej praktyki jest doradztwo w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych (white collar crime). Od wielu lat występujemy jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych w tego typu postępowaniach.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • doradztwo w ramach odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządów i rad nadzorczych, współpracowników i partnerów biznesowych (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności D&O),
  • doradztwo i reprezentację w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów) i inne czynności dochodzeniowo-śledcze,
  • analizę ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej,
  • reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji,
  • doradztwo w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej i urzędniczej,
  • doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Wśród naszych klientów są: członkowie zarządu spółek finansowych, w tym notowanych na GPW, działy compliance w firmach o szczególnym stopniu wrażliwości (farmaceutyczne, medyczne, banki, fundusze inwestycyjne), spółki skarbu państwa, dyrektorzy finansowi i operacyjni, główni księgowi, byli pracownicy i dyrektorzy spółek z różnych sektorów gospodarki.