Transfer Pricing - dokumentacje cen transferowych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych, w szczególności w zakresie sporządzania tzw. dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Ustawowy obowiązek przygotowania wieloelementowych dokumentacji cen transferowych ciąży na podatnikach zawierających transakcje z szeroko definiowaną grupą podmiotów powiązanych, a nie wywiązanie się z tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w tym z doszacowaniem dochodu podatnika w przypadku uznania przez organ podatkowy warunków transakcji za nierynkowe i opodatkowaniem doszacowanego dochodu z zastosowaniem 50% stawki podatkowej.

Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz częstszych kontroli podatkowych, a dokumentacja cen transferowych jest zazwyczaj pierwszym dokumentem badanym podczas kontroli. Nasze wsparcie w zakresie cen transferowych dla współpracujących z nami klientów ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi i wynikającymi z nich obowiązkami.

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

  • wsparcie w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów podatkowych,
  • pomoc w identyfikacji transakcji, dla których powinna zostać przygotowana dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem określonych przepisami progów i limitów dotyczących wielkości podatników (wg obrotów) oraz wielkości transakcji,
  • wsparcie w zakresie przygotowania lub aktualizacji:

         - dokumentacji lokalnej (local file)

         - dokumentacji grupowej (master file)

         - analiz porównawczych (benchmark analysis)

  • weryfikację kompletności i prawidłowości istniejących dokumentacji cen transferowych,
  • pozostałe doradztwo w obszarze cen transferowych.