Telekomunikacja

Jednym z obszarów specjalizacji prawników BWHS jest od kilkunastu lat telekomunikacja. Prawnicy BWHS posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze działających na tym rynku dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych oraz radiodyfuzyjnych. Jako doradcy operatorów alternatywnych, braliśmy aktywny udział w procesie dekonstrukcji monopolu Telekomunikacji Polskiej oraz oligopolu pierwszych operatorów mobilnych.

Zakres naszych doświadczeń obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych operatorów w związku z procesami dotyczącymi ich przejęć oraz sprzedaży;
  • obsługa transakcji M&A, dotyczących przejmowania lokalnych operatorów – po stronie kupującego, jak też po stronie sprzedającego;
  • doradztwo w sprawach regulacyjnych, związanych z kształtowaniem relacji operatora z Prezesem UKE i KRRiT oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, SOKiK oraz sądami wyższych instancji w sprawach z odwołania od decyzji organów regulacyjnych;
  • obsługa całości procesu inwestycyjnego (postępowania przetargowe związane w szczególności z rezerwacją częstotliwości i uzyskiwaniem pozwoleń radiowych, postępowania sądowo-administracyjne, spory na linii inwestor-wykonawca-podwykonawca);
  • wsparcie w procesie zawierania, zmian i wykonywania umów o połączeniu sieci oraz reprezentowanie Klientów w sporach związanych z relacjami międzyoperatorskimi;
  • opracowywanie wzorców umów przeznaczonych dla obsługi klientów usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów prawa konsumenckiego;
  • występowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (ZIK) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.