Obrót nieruchomościami i proces inwestycyjny

Kwestie dotyczące szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego, stanowią bardzo ważną sferę kompetencji BWHS.

Od kilkunastu lat kompleksowo obsługujemy transakcje nieruchomościowe, reprezentując kupujących, jak i sprzedawców. Posiadamy znaczące doświadczenia w transakcjach leasingu nieruchomości, w tym we wdrażaniu projektów leasingowych obejmujących finansowanie inwestycji realizowanych na leasingowanym gruncie.

Zakres naszego doradztwa w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości (audyty prawne, szacowanie ryzyk związanych z roszczeniami);

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

  • negocjowanie transakcji sprzedaży/kupna oraz leasingu nieruchomości;

  • optymalizację podatkowych aspektów transakcji oraz weryfikację związanych z nią obciążeń podatkowych;

  • opracowywanie umów i dokumentacji na potrzeby procesu inwestycyjnego (umowy projektowe, umowy o generalne wykonawstwo);

  • przygotowanie projektów umów deweloperskich, wraz z dokumentacją z tym związaną;

  • obsługę procesu pozyskania finansowania zewnętrznego na nabycie nieruchomości lub realizacje inwestycji (kredyty, pożyczki, obligacje i innego rodzaju instrumenty dłużne, w tym finansowanie typu mezzanine);

  • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach oraz pełnienie funkcji administratora hipoteki.