Antitrust

Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających i w postępowaniach w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zarówno w sprawach wszczętych w związku z ich działaniami, jak również w przypadkach, gdy nasi Klienci zostali pokrzywdzeni przez innych uczestników rynku.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • kompleksowe doradztwo w procesie koncentracji przedsiębiorców, w tym opiniowanie planowanych transakcji, reprezentowanie klientów w toku postępowania koncentracyjnego przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sądowym postępowaniu odwoławczym,

  • projektowanie i opiniowanie polityk cenowych, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego, w zgodzie z prawem konkurencji,

  • doradztwo przedsiębiorcom pokrzywdzonym na skutek porozumień eliminujących albo ograniczających konkurencję, zawieranych przez innych uczestników rynku, bądź w skutek nadużywania przez nich pozycji dominującej.